Till minne

Vår mångåriga medlem Gunilla Aronsson har gått ur tiden 12 augusti i
år. Hon har varit engagerad musiker sedan tonåren särskilt vid orgeln i
kyrkan. Gunilla hade stor kännedom också om musiker och deras intresse
för Heinrich Schütz och hans verk. Det gjorde att hon tjänade
sällskapet som medlem i valberedningen. Vi har glatt oss mycket åt
hennes insats och idoga arbete för sällskapet och vi vill önska en god
vila i Herrens frid.

Styrelsen för Svenska Schützsällskapet genom Hilding Egestål, ordf.