Inställt! Schützhelg i Strängnäs 24-26 april 2020

Pga corona-viruset, så är tyvärr Schützhelgen i Strängnäs inställd.

Svenska Schützsällskapet inbjuder till Schützhelg i Strängnäs domkyrka den 24-26 april 2020. Under helgen får deltagarna studera in en repertoar som ska framföras vid en konsert i Strängnäs domkyrka lördagen den 25 april kl. 18.00 samt vid en högmässa kl. 11.00 på söndagen. Musikalisk ledare blir Katarina Högberg Jansson, organist och körledare i Strängnäs domkyrka. Deltagarna i Schützhelgen får då sjunga tillsammans med Strängnäs domkyrkokör. Örebro barock kommer också att medverka.

Efter årsmötet kl. 14.00 fredagen den 24 april, inleds själva Schützhelgen med välkomstfika kl. 15.00. Därefter vidtar repetitioner med avbrott för middag.

Lördagen ägnas också nästan uteslutande åt repetitioner fram till konserten i Strängnäs domkyrka kl. 18.00 som följs av en middag.  Det blir dock en lunchpaus på lördagen och någon gång under helgen ett avbrott för en visning eller föreläsning.

Schützhelgen avslutas på söndagen med ett enkelt kyrkkaffe efter högmässan i Strängnäs domkyrka som börjar kl. 11.00.

Hela programmet för helgen kommer att publiceras här senare.

Repertoar

Heinrich Schütz:

  • Två körsatser ur Historia von der Auferstehung Jesu Christi (SWV 50) H. Schütz
  • Två Beckerpsalmer: Kom sjung din nya sång och Kom prisa Gud
  • Hur ljuvliga
  • Allas ögon
  • Psalm 23.  Nu Herren själv min herde är

Georg Friedrich Händel:

  • Två andliga visor. Du hör hans röst och Han lever

Ludwig van Beethoven

  • Jesu dulcis memoria

Anonymous:

  • Alta trinita beata

Noterna till hela repertoaren kan laddas ner här med hjälp av ett lösenord som skickas till alla anmälda.

Har du problem med att ladda ner och skriva ut noterna, kan du meddela det när du anmäler dig, så skickar vi dem till dig mot kopierings- och portokostnad.

Anmälningsavgiften är 250 kr för Schützsällskapets medlemmar och 400 kr för de som ännu inte är medlemmar och inkluderar fika vid ankomsten och i samband med repetitionerna. Måltider intas lämpligen på restauranger i närheten av kyrkan.  Efter konserten på lördagskvällen anordnas en gemensam middag. Vi behöver få veta hur många som avser att delta i den och ber er därför att notera detta på anmälan.

Boendetips: Hotell Laurentius (www.hotellaurentius.se, e-post: info@hotellaurentius, tel. 0152-104 44) ligger nära kyrkan och är familjärt och trevligt! Det är inte stort, så det är klokt att boka snart.

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 3 april tillsammans med betalning till pg 478910‑3. Det är också möjligt att skicka sin anmälan till info@svenskaschuetz.se eller i ett vanligt brev till Svenska Schützsällskapet, c/o Ann-Cristine Lundquist, Täljstensvägen 4A, 752 40 Uppsala. Vi är då tacksamma om följande uppgifter lämnas: Namn, adress och mailadress, telefonnummer, vilken stämma du sjunger samt behov av ev. specialkost. Meddela också om du vill vara med på middagen på lördagskvällen och/eller högmässan på söndagen.

Anmälan

Namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Epost

Telefon*

Stämma*

Jag vill delta i middagen på lördagen

Specialkost:

Jag vill delta i gudstjänsten kl 11 på söndagen

Jag vill ha noter utskrivna mot kopierings- och portokostnad

Andra upplysningar: