Schützhelg i Göteborg 25-27 oktober 2019

Vi har glädjen att inbjuda till Schützhelg i Göteborg den 25- 27 oktober 2019.

Svenska Schützsällskapet arrangerar denna helg tillsammans med Sankt Pauli församling i Göteborg.

Schützhelgen inleds fredagen den 25 oktober kl. 15.00 i Sankt Pauligården på Mäster Johansgatan 1 i Göteborg och avslutas efter högmässan i Sankt Pauli kyrka som börjar kl. 11.00 söndagen den 27 oktober.

Under ledning av Mikael Holmlund, organist i Sankt Pauli församling, och tillsammans med hans kyrkokör repeterar deltagarna under fredagen och lördagen inför en konsert på lördagskvällen och den avslutande högmässan på söndagen. Vid konserten medverkar även en stråkkvartett och blåsare. På lördagen demonstrerar Magnus Kjellson den nya orgeln i Christinae kyrka.  Detta unika instrument är ett claviorganum med både pipor och strängar, som förenar orgelns ihållande ton med cembalons tonattack. Efter konserten på lördagskvällen samlas körsångare och deltagare till en middag.

Repertoaren vid konserten i Sankt Pauli kyrka lördagen den 26 oktober kl. 18.00 och högmässan kl. 11.00 på söndagen, kommer att bestå av:

 • Johann Pachelbels 2-köriga Sjungen vår Gud
 • Fyra Beckerpsalmer av Heinrich Schütz:
  • Psaltaren 73, SWV 170
  • Psaltaren 98, SWV 196
  • Psaltaren 103, SWV 201
  • Psaltaren 121, SWV 226
 • Tre motetter av Heinrich Schütz:
  • Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes SWV371
  • Gib unserm Fürsten SWV 373
  • Unser keiner lebet sich selber SWV 374

Noterna till dessa verk finns tillgängliga för nedladdning här (lösenord till sidan meddelas till anmälda deltagare via mail). Har du problem med att ladda ner och skriva ut noterna, kan du meddela det när du anmäler dig, så får du dem per post mot kopierings- och portokostnad.

Preliminärt program

Fredag 25 oktober

15.00 Repetition för tillresande i Sankt Pauligården på Mäster Johansgatan 1
16.30 Middagspaus (var och en ordnar sin egen middag)
18.00 – 21.00 Repetition tillsammans med kyrkokören

Lördag 26 oktober

10.00 Repetetition för tillresande i Sankt Pauligården
11.30 Lunchpaus (var och en ordnar sin egen lunch)
13.00 Magnus Kjellson demonstrerar claviorganum i Christinae kyrka, Norra Hamngatan 16
15.00 Generalrepetition i Sankt Pauli kyrka
18.00 Konsert i kyrkan, därefter middag i Sankt Pauligården

Söndag 27 oktober

09.30 Repetition i kyrkan
11.00 Högmässa i kyrkan, därefter allmänt kyrkkaffe

Deltagaravgiften är 250 kr för Schützsällskapets medlemmar och 350 kr för de som ännu inte är medlemmar. Deltagaravgiften inkluderar inga måltider. Vi ordnar en gemensam middag för alla medverkande efter konserten på lördagskvällen och ber de deltagare som vill delta i den att notera det på sin anmälan. Kostnaden för lördagsmiddagen betalas på plats.

Anmälan sker senast den 14 oktober via formuläret nedan tillsammans med betalning till pg 478910-3. Det är också möjligt att skicka sin anmälan per mejl till info@svenskaschuetz.se eller i ett vanligt brev till Svenska Schützsällskapet, c/o Lundquist, Täljstensvägen 4A, 752 40 Uppsala. Vi är då tacksamma om följande uppgifter lämnas: Namn, adress och mailadress, telefonnummer, vilken stämma du sjunger samt behov av ev. specialkost. Kom också ihåg att meddela om du vill vara med på lördagskvällens middag!

Tips på logimöjligheter väldigt nära Sankt Pauli kyrka med webbadresser och telefonnummer:

Hotell Örgryte, Danska vägen 70, info@hotelorgryte.se. 031-707 89 00

Best Western Tidbloms Hotel, Olskroksgatan 23, info@tidbloms.se, 031-707 50 00

Välkommen till höstens Schützhelg i Sankt Pauli kyrka i Göteborg!

Styrelsen för Svenska Schützsällskapet

Namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Epost

Telefon*

Stämma*

Jag vill delta i middagen på lördagen

Specialkost:

Jag vill delta i gudstjänsten kl 11 på söndagen

Jag vill ha noter utskrivna mot kopierings- och portokostnad

Andra upplysningar: