Schützveckorna 1953-1991

1953 UPPSALA i samverkan med ÄKSF. Den 6 – 12 juli.

Lärare:

 • Prof. Dr Wilhelm Ehmann, körarbete och kördirigering
 • Kammersänger Paul Gümmer, körtonbildning, solosång
 • Ilse Mohri, blockflöjtspel
 • Domkyrkoorg.Henry Weman, kursled., instr. i gregorianik o liturgi

Program:

 • D. Buxtehude: Allt vadhelst I gören. J.H.Roman, Dav.psalm 37:5,
 • D, Olsson, Herre, till vem skulle vi gå
 • 9 körsånger t.ex.Hassler, Agnus Dei; Lasso, Miserere mei, Domine;
 • Schütz, Din so1 går bort; Söderholm:Beati qui lugent;
 • Distler, Lobe den Herren samt sångsamlingen Sjungen nu alla;
 • GeselligeZeit I o II

1954 UPPSALA i samverkan med ÄKSF. Den 28/6 – 4/7

Lärare: Prof.Dr Wilhelm Ehmann, Kammersänger Paul Gümmer

Kursled.. Domkyrkoorg. Henry Weman,

Repertoar:

 • H.Schütz, Uti konungsligt majestät; Lyssna Herre ti11 min bön;
 • Unser keiner lebet ihm selber (Bä 506)
 • J.S. Bach, Kornmen för Herren; Herren Är min herde god;, Förlän oss
 • J. Crüger, Komm Heiliger Geist,
 • H. Distler, Komm Heiliger Geist, Herr Gott (BA 588)
 • S. Reda, Von Gottes Gnade, G.Thyrestam,Saliga Äro de
 • D. Buxtehude, Erbarm dich mein, o Herr Gott

1954 UPPSALA SJUNDE HEINRICH SCHÜTZFESTEN den 23-26 september.

12 andakter och konserter samt opera-besök på Drottningholmsteatern

Medverkande grupper: bl.a. Kammarkören, Collegium Musicum, Radiokören, The Renaissance singers, Lautencollegium, Uppsala Domkyrkokör, Westfällische Kantorei,

Föredrag av bl.a. Prof. Dr W. Ehmann, Dr Karl Vötterle, prof. Fr. Blume, Prof. C-A.Moberg,

Admin. och konstnärlig ledare: Domkyrkoorganisten Henry Weman,

Några medverkande solister: Uno Ebrelius, Bernhard Sönnerstedt, Gerdi Keil, Elisabeth Söderström, John Whitworth, Michael Howard, Gotthard Anér, Eric Ericsson, Alf Linder, Johannes K och T. Nilsson, J. Brinckmann, R. Engländer

Några verk som framfördes: Roman, Jubilate; Schütz, Magnificat, Rosenberg, Tre motetter, Micheelsen, Singet dem Herrn, Albrici, Fader Vår, G. Düben d.ä, Veni Sancte Spiritus, Lidholm, Laudi, Buxtehude, Singet dem Herrn, S-E. Johansson, Aff Sancto Cristoffero, H. Schütz, Psalm 98, Singet dem Herrn, Distler, Das ist je gewisslich wahr; L. Lechner, Christ, der du bist der helle Tag; H. Schtütz, Historie der fröhlichen und Siegreichen Auferstehung unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi; H. Schütz, Jag är det sanna vinträdet; Es ging ein Sämann aus J.S.Bach, Kantat nr 82, Ich habe genug; H. Schütz, Musikalische Exequien

1955 Sång- och Instrumentalvecka i UPPSALA, den 13-19 juni.

Lärare; Prof. Wilhelm Ehmann, Herford, Kammersänger Paul Gümmer, Hannover,

Kursledare: Domkyrkoorg. Henry Weman, Uppsala. Kursavg. 15:- (20:-)

Repertoar: H. Schütz, Psalm 116, Danket dem Herren; Psa1m l00, Jauchzet den Herren, S-E. Bäck, Motett Joh.3:16 Så älskade Gud världen

1956 Heinrich Schütz-dagar i Hälsingborg, den 28-29 apri1.

Medv. S:a Maria Kyrkokör, Ungdomskör och Barnkör,

Ledare: Torsten Nilsson, Heinr. Schütz-Collegium, Joh. Brinckmann

Ur repertoaren: H. Schüitz, Lyssna, Herre, till min bön; Uti konungsligt majestät; Din sol går bort; Du som oss frälst; Jag är det sanna vinträdet m.m.

1957 Sång-och instrumentalvecka i Uppsala, den 24-3O juni.

Lärare: KMD Hans Grischkat, Kammersänger Paul Gümmer, Hannover,

Ledare: Domkyrkoorg. Henry Weman, Uppsala, gregorianik, Mässboken II

Repertoar: H. Schütz, Psalm 2, Warum toben die Heiden; Psalm 122, Ich freu mich des; Schütz, Kleine Geistl. Konzerte häfte 7 och 8, S-E. Bäck, Motett ”Ty så älskade Gud världen” (Alltså har Gud), H.F. Micheelsen, Hamburger Motettenbuch I o II, D. Buxtehude, Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

1958 Sång- och instrumental-vecka i Uppsala, den 23-29 juni.

Lärare: Domkyrkoorganisten Henry Weman, körarbete och gregorianik, Kammersänger Paul Gümmer, Hannover, soloverk, körtonbildning, Joh. Brinckmann, blockf1öjtspeL, H. Schütz-collegium

Ur repertoaren: H. Schütz, Psalm 84, Wie lieblich sind deine Wohnungen; Das ist je gewisslich wahr, H. Distler, Christ, der du bist der helle Tag, Micheelsen, Hamburger Motettenbuch I, S.Reda, Von Gottes Gnade, S-E.Johansson, Som sådden förnimmer, T. Sörensson, Om Guds ord, V.Söderholm, O huru ljuvlig är, Thyrestam, O Jesu Krist, H.Schütz, Kl. Geistl. Konzerte, häften 7, 8, 9, Symph. Sacrae, I, häftena 2-3, Mässboken II , Sjungen nu alla, Madrigaler och körvisor.

1959 Sång- och Instrumentalvecka i Hälsingborg, den 22-28 juni.

Lärare: Prof. W. Ehmann, Herford, Kammersänger Paul Gümmer, Hannover.

Ledare: Musikdir.Torsten Nilsson, Hälsingborg.

Repertoar:

 • H. Schütz, O bone, o dulcis (ur Cantiones sacrae),
 • S. Scheidt, Duo Seraphim
 • S-E. Bäck, Jag är livets bröd.
 • Driessler, Bleibe bei uns; Der Herr ist wahrhaftig
 • Schütz, Nu love Gud
 • T. Nilsson, Mig är given all makt
 • S-E. Johansson, Magnificat
 • T. Nilsson, Jag höja vi1l till Gud min sång IV
 • B. Lewkovitch, O bone Jesu, Kristus factus est
 • Mässb. II, Göransson, Koralmusik I, H. Schütz, Kl. geistl .Konz. 7, 8.
 • 11, 12, Symph. Sacr, häft.2 o3, Tischgesänge
 • Micheelsen, Hamburger Motettenbuch I, Sjungen nu alla.

1960 Sång- och lnstrumentalvecka i Uppsala, den 21/6 – 3/7

Lärare: KMD Adalbert Schütz, Betel, Bielefeld, Paul Gümmer, Hannover,

Ledare: Henry Weman, Uppsala

Repertoar:

 • H. Schütz, Psalm 8, Herr, unser Herrscher; Cant.Sacrae 36-38 (ur Tischgesänge),
 • Siegfried Reda, Einer trage des andern Last; Erneurt Euch im Geist
 • Joh.Driessler, Bleibe bei uns; Der Herr ist wahrhaftig auferstanden
 • T. Nilsson, Kommen till mig; Glädjens med mig
 • H.F. Micheelsen, Hamb. Motettenbuch del I o IV
 • D.Wikander, 9-faldigt Kyrie
 • Mässb II, Koralmusik I m.m.

1961 Sång- och instrumentalvecka i Uppsala, den 26/6 – 2/7.

Lärare: Adalbert Schütz, Körarbete och körtonbildning, Gaston Litaize, Orgelimprovisation och orgelpraxis, Henry Weman, gregorianik och liturgik

Repertoar:

 • H. Schütz, Psalm 2, Warum toben die Heiden; Motetter nr 11, So fahr ich hin och 25, Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, Cant. Sacrae 36-38, Ur Tischgesänge
 • Helmut Bornefeld, Heiliger Geist, du Tröster mein
 • Kurt Hessenberg, Herr mache mich zun Werkzeug Deines Friedens
 • Rep, av föreg. Års epistelmotetter av Reda och T. Nilsson
 • D.Wikander, 9:faldigt Kyrie
 • Mässboken del II, Sjungen nu alla,

1962 Sång- och Instrumentalvecka i Uppsala den 25 juni – 4 juli

Gaston Litaize, orgelimprovisation

Johannes H.E. Koch, Herford, Körimprovisation, generalbasspel, Orff-instr.

Led. Henry Weman, nyare svensk körmusik, gregorianik och liturgik

Ur repertoaren:

 • H. Schütz, Psalm 121, Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen
 • S-E, Bäck, Jag är Livets bröd,
 • Lars Edlund, Allas ögon; Smaken och sen.
 • T. Nilsson, Sångsaml. ”Jag höja vill till Gud min sång” del IV; Canticula Pia II,
 • orgelmusik av N. Grigny, L. Clerambault, L. Daquin, F, Couperin,
 • samt Orff-Schul,werk. Mässb. II, Wikander, 9-fa1d. Kyrie,
 • T. Nilsson, Kommen till mig, Mig är given, samt Micheelsen, HB Motettenbuch I o IV, Madrigaler o Körvisor, Sjungen nu alla”

1963 vakant

1964 Ärkesätets 8OO-årsjubileum. Hänvisas til1 den officiella möteshand.boken.

1965 Sång- och Instrumentalvecka i Uppsala, den 2O-24 juni

Lärare: Paul Gümmer, Hannover, körtonbildning och ensemblesång, Rudolf Ewerhardt, generalbasspel, T. Nilsson, körarbete svensk körmusik

Ledare: Henry Weman, körarbete Schütz, och Buxtehude, gregorianik, liturgik.

Repertoar: bl.a.

 • H. Schütz, Abendmahlsmotette “Unserer Herr Jesus Christus… ”
 • D. Buxtehude, Benedicam Dominum
 • L. Edlund, Motetter nr 3 och 4: Huru skall jag och De varda mättade
 • Eskil Hemberg, Och jag såg den heliga staden
 • T. Nilsson, Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen
 • S.G. Schönberg, Fyra motetter
 • T. Sörensson, Vid den öppna graven
 • samt övriga traditionella böcker,

1966 vakant

1967 Sång- och instrumentalvecka i Uppsala,den 12-18 juni.

Lärare: Domkyrkokapellmästare René Reboud, Amiens, fransk lit. sång efter Vaticanum II, KMD Ernst-Ulrich von Kameke, St Petri Kirche, Hamburg, körarbete

Ledare: Domkyrkoorg. Henry Weman, Uppsala, gregorianik och liturgik

Repertoar: bl.a.

 • H. Schütz,, Der Herr ist mein Hirt
 • Chr. Ritter, Wie lieblich sind. deine Wohnungen
 • Henri du Mont, Magnificat
 • G.Ph.Telemann, Der 117 Psalm, Laudate Jehovam omnes gentes.
 • Z. Kodály, Jesus und die Krämer
 • B. Hambraeus, Kyrie och Sanctus
 • E. Hemberg, Paradis, kantat på Långfredagen; Mig är given all makt
 • S.G. Schönberg, Ty såsom ljungelden
 • Mässb. I o II, Melodipsalmbok med tillägg, Förslag till ny mässmusik
 • Koralmusik I .- III m.m.

1968 Schützveckan i Sigtuna

Lärare: Wolfgang Gönnenwein, Stuttgart, körarbete Schützverk, Dan-Olof Stenlund, Stockholm, körarbete, Hambraeus-verk

Ledare: Henry Weman, Uppsala, gregorianik och liturgik.

Ur repertoaren

 • H. Schütz, Psalm 121, Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
 • Ur Cantiones Sacrae; Spes mea, Christe Deus;
 • Turbabor, sed non perturbabor
 • B. Hambraeus, Motetum Archangeli Michaelis

1969 Vakant. ÄKSF körledarkurs i Öregrund,

1970 LEVANDE KYRKOTON – från H. Schütz, till Hambraeus

Vokal- och instrumentalvecka i Uppsala 22-28 juni

Ernst-Ulrich von Kameke, Hamburg och St Petrikyrkans kör

Prof. Uno Ebrelius, Malmö, tonbildning och solosång

Domkyrkoorg, Rudolf Löfgren, Laudes och Vesper

Domkyrkokantor Gustaf Sjökvist, Stockholm, moderna körverk

Teol Dr. Henry Weman Uppsala, kursledare, gregorianik och liturgik

Ur repertoaren:

 • H. Schütz, Psalm 98, Singet dem Herrn ein neues Lied
 • K. Pendrecki , Stabat Mater
 • B. Hambraeus, Responsorier
 • H. Schütz, Jag är det sanna vinträdet, S-E Bäck, Jag är livets bröd.
 • A. Hammerschmidt, Jesus är min hägnad”

1971 Schützveckan Stockholm 1971, den 28 juni – 4 juli

Lärare: Prof. Uno Ebrelius, körtonbildning och solosång, Domkyrkokantor Gustaf Sjökvist, körarbete, Teol. Dr. Henry Weman, gregorianik och liturgik m.fl,

Ur repertoaren:

 • H. Schütz, Psalm 121, Ich hebe meine Augen auf; Jauchzet dem Herren alle Welt
 • M. Praetorius, Canticum trium puerorum
 • J.S. Bach, Magnificat D-dur
 • S-E. Bäck, The Transfiguration

1972 Sång- och instrumentalvecka i Visby, den 26 – 30 juni

Lärare: Prof. Wolfgang Gönnenwein, Stuttgart, körarbete, Domk.kantor Gustaf Sjökvist, Stockholm, körarbete, Prof. Uno Ebrelius, Malmö körtonbildning och solosång

kursledare: Domk.org. Albert Sjögren, Visby

Ur repertoaren:

 • H. Schütz, Psalm 6 Ach Herr straf mich nicht;
 • Psalm 84, Wie lieblich sind deine Wohnungen,
 • Ur Geistliche Chormusik 1648, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, Tröstet, tröstet mein Volk
 • samt kompositioner av Mendelssohn och Bruckner

1973 Sång- och Instrumentalvecka i Sigtuna 26 juni – 1 juli.

Lärare: Anders Öhrwall, Stockholm, körarbete, Birger Eriksson Stockholm, solosång, Rudolf Löfgren, Laudes och Vesper

Kursledare: Gunnar Weman, Sigtuna

Ur repertoaren:

 • H. Schütz, O bone Jesu; Ich weiss dass mein Erlöser lebt; Upsalaer Magnificat
 • S. Scheidt, Nun komm Der heiden Heiland
 • M. Reger, Meinen Jesum lass ich nicht
 • E. Hovland, Saul
 • A. Öhrwall, folkliga koraler

1974 Sång- och instrumentalvecka i Eskilstuna, den 24-30 juni.

Lärare; Gösta Ohlin, Göteborg, körarbete, Uno Ebrelius, Malmö, körtonbildning och solosång

Ledare: John Lassbo, Laudes och Vesper m.m.

Repertoar:

 • H. Schütz, Hodie Christus natus est
 • W. Byrd, Mass for Four Voices
 • T. Tallis, Sancte Deus
 • O. Gibbons, O Lord, in thy Wrath, rebuke me not
 • Mässboken del II m.m.

1975 ORGELFESTIVAL OCH SCHÜTZVECKA på ÅLAND, den 22 – 29 iuni

Lärare: Michael Howard, London, körarbete Byrd och Tallis, Erik Lundkvist, Stockholm, körarbete Schütz m.m., Elaine Pearse, London, solosång

Kursledare: Erik Lundkvist, Administration och folder: S-E.Lingman,

Repertoar:

 • T. Tallis, Sancte Deus
 • W. Byrd, Mass for Four voices
 • H. Schütz, Psalm 116, Danket dem Herren; Herr unser Herrscher; Fili. Mi Absalon
 • m.m.

1976 SCHÜTZECKAN på SJÖVIKS Folkhhögskola, den 28 juni – 4 juli.

Lärare: Ernst-Ulrich von Kameke, körarbete Schütz o Kameke, Erik Lundkvist, körarbete Zielenski och Lidholm, Ulla Lundkvist, tonbildning, Anna Vallin, blockflöjts- och ensemblespel, John Lassbo, liturgisk sång

Kursledare och administratör: Börje Lardner, Avesta.

Repertoar:

 • H. Schütz, Veni, rogo, in cor meum; Domine Deus, Deus virtutum
 • N. Zielenski, Magnificat
 • E-U.v. Kameke Fader Vår
 • I. Lidholm, Laudi m.m.

1977 DEN 26. INTERNATIONELLA HEINRICH SCHÜTZFESTEN I LINKÖPING, 18-23 maj.

12 konserter med olika Grupper och solister, föredrag, mässor etc.

Linköpings Oratoriekör och Orkesterförening (Lennart Ekholm), Joculatores Upsalienses (Per Åberg), Drottningholms Barockensemble, Hägerstens Motettkör (Ingemar Månsson) Kammarkören (Eric Ericsson)

1978 SCHÜTZVECKAN I VADSTENA, 26 juni – 2 juli,

Lärare: Michael Howard, London, körarbete, Erik Lundkvist, Stockholm, körarbete, Elaine Pearse, London, solosång, Sven-Erik Lingman, liturgisk sång

Kursledare: Sven-Erik Lingman, Färentuna”

Repertoar:

 • W. Byrd, Mass for Four Voices
 • G.P, da Palestrina, Super flumina Babylonis
 • L. Vittoria, Ave Maria
 • H. Schütz, Psalm 84, Wie lieblich sind deine Wohnungen
 • J.M. Kraus, Miserere nostri
 • E. Hemberg, Cantica för tre röster
 • A. Bruckner, Christus factus est
 • Mässboken del II, Melodipsalmboken, Psalmer och Visor 1976

1979 SCHÜTZVECKAN I STOCKHOLM 25 juni – 1 juli,

Domkyrkokantor Gustaf Sjökvist, körarbete, Diplomorganisten Erik Lundkvist, körarbete, Professor Uno Ebrelius, solosång och ensemblesång, Sven-Erik Lingman, liturgisk sång, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Stehe auf, meine Freundin; Domine Deus, Deus virtutum
 • L, Edlund, Gloria
 • L. Edlund, Allas ögon
 • S-E.Bäck, Jag är livets bröd, J.H. Roman, den Svenska Mässan
 • Mässboken deI II, Nya melodipsalmboken

1980 SCHÜTZVECKAN I WILSELE, Lüneburger Heide, den 23 juni – 29 juni.

(genom inbjudan från stiftelsen Dr. A.Töpfer.)

Lärare: Prof, Ernst-Ulrich von Kameke, Hamburg. Körarbete, Prof. Gösta Ohlin, Göteborg, Körarbete

Repertoar:

 • H, Schütz, Psalm 111, Ich danke Dem Herren; Es ging ein Sähmann aus zu sähen;
 • Ich bin die Auferstehung und das Leben
 • A. Hammerschmidt, Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen
 • H.L. Hassler, Ad Dominum cum tribularer
 • S-E. Bäck, Utrannsaka mig
 • L-E. Larsson, Missa Brevis
 • Otto, Olsson, Ur sex Latinska hymner: Rex gloriosae martyrum samt Psalmus 124

1981 SCHÜTZVECKAN I MARIEFRED, den 22-28 juni

Lärare: Erik Lundkvist, Stockholm, körarbete, Domk.kantor Bror Samuelsson, Västerås, körarbete, Prof. Uno Ebrelius, Malmö, solosång och ensemblesång, Sven-Erik Lingman, liturgisk sång, Föredrag av Teol. Dr. Henry Weman samt Margaret Phillips

Repertoar:

 • H. Schütz, Psalm 2,Warum toben die Heiden, Ur Beckers Der Psalter
 • L. Lechner, Magnificat + Årsgåvan Geistliche Gesänge
 • L-E. Larsson, Missa Brevis
 • Mässboken del II, Nya Melodipsalmboken, Sjungen nu alla

1982 Schützvecka i Oskarshamn 28 juni – 4 juli

Tonsättaren Torsten Nilsson, körarbete

Sångpedagogen Kristina Nilsson, körtonbildning och röstvård, solosång

Kantor Sven-Erik Lingman, kursadministratör och liturgisk sång

Repertoar:

 • H. Schütz, Verleih uns Frieden genädiglich SWV 372
 • Lobe den Herren, meine Seele SWV 39
 • Die mit Tränen säen SWV 378
 • Ich bin ein rechter Weinstock SWV 389
 • Allas ögon vänta på dig, Herre
 • Din sol går bort, men du blir när
 • V. Söderholm, O Kriste, du som ljuset är
 • Faux Bourdon-sättn. Magnificat
 • Mässbok del II

Under veckan spelades en LP-skiva in med ovan nämnda körverk samt ett antal verk för soli och ensembler. Dirigent var Torsten Nilsson.

1983 Orgelfestival och Schützvecka på Åland, 26 juni – 3 juli

Tonsättaren Torsten Nilsson, körarbete

Sångpedagogen Kristina Nilsson, körtonbildning och röstvård, solosång

Musikdirektörerna Rosmarie Wolf-Beck och Ingeburg Ratz, instrumentalarbete

Musikdirektör Tomas Willstedt, Kurs i orgelimprovisation

Kyrkoherde Stefan Snellman, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Ps. 23 Der Herr ist mein Hirt, SWV 33
 • Ps. 115 Nicht uns Herr, sondern Deinem Namen gib Ehre SWV 43
 • Tischgesänge, motett 36-40, SWV 88-93
 • Die Himmel erzählen die Ehre Gottes SWV 386
 • Also hat Gott die Welt geliebt SWV 380
 • Några Beckerpsalmer
 • Responsorium
 • T. Nilsson, Frid vare med eder
 • Kommen till mig
 • Mig är given all makt
 • E. Wellesz, Drei a capella-chöre aus dem Angelus Silesius
 • C. Bernhard, Da pacem Domine
 • H. Dumont Agnus Dei

Sex orgelkonserter, fem övriga konserter samt ”festhögmässa” under veckan

1984 Schützvecka i Mariefred, 25 juni – 1 juli

Professor Ernst-Ulrich von Kameke, körarbete (ersatte sällskapets ordf. Tonsättaren Torsten Nilsson, som insjuknat under våren)

Sångpedagogen Kristina Nilsson, körtonbildning och röstvård, solosång

Musikdirektörerna Rosmarie Wolf-Beck och Ingeburg Ratz, instrumentalarbete

Kantor Sven-Erik Lingman, kursadministratör och liturgisk sång

Repertoar:

 • H. Schütz, Der 130 Psalm, Aus der Tiefe
 • Die mit Tränen säen (motett)
 • Domine Deus, Deus virtutem
 • Beckerpsalmer i svensk översättning
 • F. Mendelssohn, Ave Maria
 • E. Wellesz, Tre a capellakörer
 • T. Nilsson, Tre evangeliemotetter
 • W. Åhlén Sommarpsalm
 • O. Lindberg Pingst
 • D. Olsson Lovad vare Herren
 • B. Granstam När sommaren kommer
 • Wikander 9-faldigt Kyrie
 • Mässbok del II

Aftonmusik i Överselö k:a, Strängnäs domkyrka och Mariefreds kyrka, konsert och festhögmässa i Mariefreds kyrka

1985 Schützvecka i Härnösand 24 – 30 juni

Musikdirektörerna Anders Öhrwall och Peter Lyne, körarbete

Sångpedagogen Kristina Nilsson, körtonbildning och röstvård, solosång

Kantor Sven-Erik Lingman, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Körsatser ur Becker-psaltaren
 • O Herre, straffa mig icke
 • J.S. Bach, Fyra koraler
 • G.F. Händel, Vi prisar din godhet
 • Två sånger
 • Halleluja-kören ur Messias
 • A. Öhrwall, I denna ljuva sommartid
 • B. Samuelsson, Fem bibelspråk
 • T. Nilsson, Frid vare med eder

1986 Schützvecka i Drammen 23 – 29 juni

Domkyrkoorganisten Gustaf Sjökvist – ny ordförande, körarbete

Sångpedagogen Kristina Nilsson, körtonbildning och röstvård, solosång

Musikdirektörerna Rosmarie Wolf-Beck och Ingeburg Ratz, instrumentalarbete

Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Beckerpsalmer
 • Ich bin ein rechter Weinstock
 • Verleih uns Frieden genädiglich
 • J. Brahms, Messe
 • F. Liszt, Missa choralis
 • L. Edlund Var hälsad Herrens moder
 • W. Åhlén Sommarpsalm

1987 Schützvecka på Östra Grevie folkhögskola och i Greifswald i DDR 22-28 juni

Professor Folke Bohlin och domkyrkoorganist Manfred Schlenker körarbete

Musikdirektörerna Rosmarie Wolf-Beck och Ingeburg Ratz, instrumentalarbete

Fil. dr. Olof Eklöf, administratör

Reprtoar:

 • H. Schütz, Ps. 121, Ich hebe meine Augen auf
 • Beckerpsalmer
 • Deutsches Magnificat
 • D. Buxtehude, Missa brevis
 • S. Scheidt, Ps. 8, Herr unser Herrscher
 • E. Elgar, Give unto the Lord
 • S-D. Sandström, En ny himmel
 • J. Brahms, Messe
 • K. Nystedt, Jag är A och O
 • A. Söderman, Andliga sånger
 • O. Olsson Rex gloriose Martyrum
 • Psalmus CXX

1988 Schützveckan på Malungs folkhögskola i samarbete med Laurentius Petri Sällskapet 27 juni – 3 juli

Professor Folke Bohlin (nyvald ordförande) och musikdirektör Maria Thyresson Hedin, musikaliska ledare

Sångpedagog Anna-Lena Tideman, körtonbildning och röstvård

Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Musikalische Exequien
 • Beckerpsalmer
 • Ur juloratorium: Ehre sei Gott och Dank sagen wir alle
 • K. Nystedt Jag är A och O
 • B. Nelvig Huru ljuvliga
 • S. Hedin Salomos Ode nr 8
 • T. Nilsson Helige Fader
 • R. Holte, 35 Psaltarpsalmer

Konserter bl.a. i Malungs och Mora kyrkor

1989 Schützveckan på Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping 26 juni – 2 juli

Dr. Wolfram Steude, Dresden och professor Folke Bohlin, musikaliska ledare

Sångpedagog Eva Nässén, instudering av solopartier

Sångpedagog Anna-Lena Tideman, körtonbildning och röstvård

Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

En barockgrupp på sex elever från Musikhögskolan i Malmö medverkade i veckan tillsammans med kör och vokalsolister och med egna inslag.

Repertoar:

 • H. Schütz, Musikalische Exequien
 • Beckerpsalmer
 • J-M. Sjöberg, Herren vår Gud vill vi tjäna (nyskrivet för Schütz-veckan)
 • Tideböner

Konserter bl.a. i Jönköping och Gränna

1990 Schützveckan i Karis, Finland 25 juni – 1 juli

Diplomorganist Johannes Landgren, körarbete

Konsertsångerska Eva Nässén, instruktion av solister

Sångpedagog Anna-Lena Tideman, körtonbildning och röstvård

Musikdirektör Johan-Magnus Sjöberg, veckans kompositör

Barockmusiker Ann-Charlotte Larsson, arbete med veckans instrumentalister

Professor Folke Bohlin, liturgisk sång och föredrag om Schütz musik

Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Jesu sju ord på korset
 • Beckerpsalmer
 • Also hat Gott die Welt geliebt
 • Herren är min herde
 • Lovsjungen Gud
 • Din sol går bort
 • S. Scheidt Tulerunt Dominum
 • H. Purcell, Lord, how long wilt thou be angry
 • J-M. Sjöberg, Kläd er i ödmjukhet (nyskrivet för veckan)

1991 Schützveckan i Uppsala 24 – 30 juni

Stefan Parkman, musikalisk ledare

Musikdirektör Johan-Magnus Sjöberg, veckans kompositör

Sångpedagog Anna-Lena Tideman, körtonbildning och röstvård

Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

Repertoar:

 • G. Gabrieli, Beata es, Virgo Maria
 • H. Schütz, Die Johannes-Passion
 • J-M. Sjöberg, Jag skall välsigna dig (nyskrivet för veckan)

Konsert i domkyrkan

Schütz-veckan i Uppsala 1991 var den sista i raden av sommarveckor.

Sammanställningen gjord av Sven-Erik Lingman (1953-81) samt Bernt Bengtsson (1982-91)