Styrelse/Medlemskap

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information om sällskapet och medlemskap:

  • Ordförande Stefan Parkman, Uppsala, tel. 070-59 53 58
  • Vice ordförande Mattias Eklund, Trollhättan
  • Sekreterare Ola Nordenfors, Uppsala, 070-259 96 32
  • Kassör Karin Fägerlind, Örebro
  • Styrelseledamot Kersten Cottyn, Ljungskile
  • Styrelseledamot Mikael Boström Eric, Leksand
  • Suppleant Samuel Johansson, Uddevalla

Sällskapet kan också nås via den här mailadressen: info@svenskaschuetz.se
Postgiro: 47 89 10-3; Swish 123 493 75 87; Organisationsnummer: 817603-3804

Medlemskap

Man kan vara medlem dels som enskild person men också som hel kör:
Medlemsavgift för år 2024:
1. Svenskt medlemskap 250 kr. Kör räknas som 1 medlemskap. 100 kr för studerande och arbetslösa.
2. Svenskt OCH internationellt medlemskap f. n. 475 kr (följer Eurokursen). Vi ser till att Internationella Schütz-sällskapets årsbok levereras och administrerar kallelser till deras Schütz-fester.

Sätt in avgiften på pg 47 89 10-3 eller Swisha till 123 493 75 87 och ange namn och e-postadress.

Tänk på att ett medlemskap i Svenska Schütz-sällskapet kan vara en utmärkt gåva.