Styrelse/Medlemskap

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information om sällskapet och medlemskap:
* Ordförande Hilding Egestål, 031-465845 mailadress.
* Vice ordförande Bernt Bengtsson, Kumla, 019-576076
* Sekreterare Ann-Cristine (Anki) Lundquist Uppsala, 018-506403
* Kassör Ann-Cristine Lundqvist
* Styrelseledamot Gustav Natt och Dag, Hälsingborg, tel. 070-83 60 17
* Styrelseledamot Peter Wågsjö, 031-88 21 23, 070-896 06 98
* Sällskapet kan också nås via den här mailadressen: info@svenskaschuetz.se

* Postgiro: 47 89 10-3; Organisationsnummer: 817603-3804

Medlemskap

Man kan vara medlem dels som enskild person men också som hel kör:
Medlemsavgift för år 2018:
1. Svenskt medlemskap 250 kr. Kör räknas som 1 medlemskap. 100 kr för studerande och arbetslösa.
2. Svenskt OCH internationellt medlemskap f. n. 475 kr (följer Eurokursen). Vi ser till att Internationella Schütz-sällskapets årsbok levereras och administrerar kallelser till deras Schütz-fester.

Sätt in avgiften på pg 47 89 10-3 och ange namn, postadress och gärna epostadress, samt om inbetalningen inkluderar medlemskap i Internationella Schütz-sällskapet.

Tänk på att ett medlemskap i Svenska Schütz-sällskapet kan vara en utmärkt gåva.