Årsmötet 2023

Årsmötet hålls fredag 24 mars, kl 19 via Zoom (inte i Västerås, pga lågt deltagande). Länk till Zoom-mötet kommer att skickas ut till medlemmarna i förväg.

Rapport från Schützhelgen i Lund 7-9 oktober 2022

Som ett led i högtidlighållandet av 350-årsminnet av Heinrich Schütz hölls en innehållsrik Schützhelg i Lunds domkyrka den 7-9 oktober 2022. Deltagarna från Svenska Schützsällskapet fick varva körrepetitioner och framträdanden i konsert och högmässa med att lyssna på en konsert och ett panelsamtal samt delta i en gregoriansk ljusvesper.

I de intensiva repetitionerna och framträdandena, som leddes av Sällskapets ordförande Stefan Parkman, deltog också sångare från olika ensembler i Lund med körsång och i solistgrupper.

Den danska professionella vokalensemblen Musica Ficta framförde under sin konsert på lördagen både madrigaler komponerade av den unge Heinrich Schütz och sakral musik som Schütz kan ha komponerat i Danmark. Bo Holten ledde framförandet och Jakob Lorentzen spelade cembalo.

Panelsamtalet senare under lördagen hade rubriken Gammal musik i vår tid och leddes av Stefan Parkman, dirigent samt Professor vid Universität der Künste, Berlin. I samtalet medverkade Folke Bohlin, professor emeritus och tidigare ordförande i Svenska Schützsällskapet, Susanne Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademien och VD för Musik i Syd, samt Bo Holten, tonsättare och dirigent.

Axplock ur samtalet:

  • Längre tillbaka som på Schütz tid framfördes bara samtida musik. När vi nu framför gammal musik är den ny för oss.
  • Nutida kompositörer skriver sämre för sångare. Gammal musik skrevs av sångare för sångare och texten gavs stor betydelse.
  • Ju mer man vet om ursprunget desto medvetnare avsteg kan man ha frihet att göra vid framförandet.
  • Tidig musik kan ses som vår tids nya musik medan nykomponerad musik är marginaliserad i en starkt nischad musikvärld.
  • Gammal musik blir levande och berörande när den framförs i vår tid.
Panelsamtal med från vänster Stefan Parkman, Bo Holten, Susanne Rydén och Folke Bohlin.

Schützhelgens höjdpunkt, konserten Schütz och andra mästare i Domkyrkan på lördagskvällen, kännetecknades av flerkörighet och inleddes med Plaudite omnis terra ur Symphoniae sacrae I från 1597 av Giovanni Gabrieli och Ps 19 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes SWV 455 av Heinrich Schütz. som också komponerat det följande bassolot Attendite, popule meas, legen meam SWV 455 ur Symphoniae sacrae 1. Fantastiskt bassolo av Tidig Musiks ordförande Staffan Liljas! Michael Praetorius Gelobet und gepreiset ur Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica från 1619, fick avsluta konsertens första del. Efter en soloavdelning med Höör Barock som spelade verk av G. B. Samartini, J. H. Roman, B. Bernardi och A. Vivaldi avslutades konserten med två satser, SWV 280 och 281, ur Schütz Musikalische Exequien.

Ett storartat inslag i konserten var ensemblen Höör Barock, där Emelie Roos särskilt imponerade på blockflöjt. En trombonkvartett samt organisten Mattias Eklund spelade på sina
instrument.

Schützhelgen avslutades med medverkan i högmässan i Lunds Domkyrka på söndagen då ett urval av lördagskvällens konsertprogram framfördes. Höör Barock ersattes då förtjänstfullt av Mattias Eklund på orgel – som för övrigt gjort en ovärderlig insats genom att redigera och iordningsställa notmaterialet inför helgen.

Svenska Schützsällskapet har anledning att rikta ett stort tack till domkyrkoorganisten i Lund, Robert Bennesh, som var navet i planeringen av hela helgen och såg till att evenemanget fick husera i Domkyrkoförsamlingens fina lokaler, Domkyrkoforum och Mikaelssalen, i bekväm närhet till Domkyrkan. Robert medverkade även i sången vid konserten liksom i högmässan, då han var gudstjänstens organist.

Undertecknat

Ann-Cristine Lundqvist

Rapport från Schützhelg och årsmöte i Uppsala

Schützhelg Uppsala 2022

Fredag 1/4 och lördag 2/4 hade Schütz-sällskapet sitt årsmöte med tillhörande
musikmedverkan. Denna gång i Uppsala på behändigt avstånd från Falun, där
undertecknad bor.
Det började på ”Maticum” med gott fika, som följdes av ett mycket intressant
föredrag med Maria Schildt. Hon berättade inlevelsefullt om den svenska
kyrkomusiken under främst 1600-talet. Därpå blev det guidning av
handskriftsavdelningen på Carolina Rediviva. Vi fick t.o.m. sjunga ett par
medeltida sånger och äntligen har jag fått se Silverbibeln!
Efter lunch repeterade vi sångerna som skulle framföras i Domkyrkan på
lördagen. Det var Schütz: Der 100 Psalm, Canticum b. Simeonis op.7 nr 3 och
den välkända Selig sind die Toten. Av Praetorius sjöng vi Jubilate Domino
(niostämmig) samt Ave Maris Stella ur Mariavesper av Claudio Monteverdi.
Helt fantastisk musik! Övningen leddes av Stefan Parkman. Säkert, självklart
och tydligt!
Årsmötet, som sedan följde, var avklarat snabbt och effektivt, varpå de flesta
av oss vandrade till restaurang ”Il Forno Italiano” där en god supé avnjöts.
Lördagen inleddes med repetition i Domkyrkan tillsammans med Uppsala
Akademiska Kammarkör, medlemmar ur Enseblen Gaudio och solister och
musiker.
Konserten kl.15 innehöll även musik av Purcell, Sweelinck och Tomas Tallis´
”Spem in alium nunquam habui”, ett rent himmelskt 40-stämmigt verk! Jag satt
som förhäxad när detta framfördes!
Ungefär så här kan en helg med Svenska Schütz-sällskapet se ut. Musiken
varierar förstås, men Schütz är alltid med. Det är inte så ofta det ges tillfälle att
utöva de gamla fina renässansmästarnas musik, men som medlem i Schütz-
sällskapet erbjuds detta två gånger om året på olika platser i landet
tillsammans med respektive lokala körer. Tusen tack Schütz-sällskapet som
gjort det möjligt för mig att vara med om detta äventyr! En sådan helg önskar
jag att alla finge uppleva!
Med vänlig hälsning Ingrid Malmsten!

Svenska Schütz-sällskapets digitala inspirationsdag

När nu Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger inte kunnat genomföras under Corona-pandemin var det en stor glädje för Sällskapet att kunna bjuda in till en digital inspirationsdag lördagen den 17 april.

Mattias Eklund, kyrkomusiker med fokus på tidig musik tillika producent och konstnärlig ledare för Trollhättans Tidig Musik-dagar, hade engagerat några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik att presentera sina instrument, hur de låter och används i musik av Schütz och hans samtida. Flera instrumentfamiljer som tävlade om att bäst likna den mänskliga sångrösten demonstrerades, och dess lämplighet att på ett flexibelt sätt delta i framförandet av Schütztidens flerköriga musik poängterades. Markus Junby presenterade viola da gamba, Daniel Stighäll renässanstrombon, Lene Langballe sinka samt Erik Ask Upmark och Anna Rynefors allehanda medeltids- och renässansinstrument.

Mattias, som också presenterade alla programpunkter under dagen, höll själv en av de tre därpå följande föreläsningarna. I den beskrev han initierat årets store jubilar Michael Praetorius, hans intensiva liv och oerhört stora produktion av musikaliska verk.

Under rubriken ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid, redogjorde Joel Speerstra, Högskolan för scen och musik i Göteborg, främst för symboliken i utsmyckningen av Compenius-orgeln från 1610 i slottskyrkan i Fredriksborg, Danmark, som har koppling både till ett kungligt bröllop och staden Wolfenbüttel där Praetorius verkande.

I det tredje föredraget behandlade Hanna Lindahl, kyrkomusiker och författare, koralsången i kyrkorna från Luther till den Haeffnerska koralboken. Först efter reformationen fick församlingen sjunga med i kyrkan och under ett par århundraden gjordes flera försök att skapa psalm- och koralböcker gemensamma för hela riket. Under 1700-talet hade dock så många lokala varianter av den då gällande koralboken utvecklats genom organisternas avskrifter med egna tillägg och förändringar, att en genomgripande revision blev nödvändig. Organisten och akademiledamoten J.C.F. Haeffner blev så redaktör för den nya koralbok som gavs ut 1821 med incitamenten att främja den 4-stämmiga sången och underlätta orgelackompanjemanget. Där fanns ingen avsiktlig vilja att utrota lokala varianter av koralmelodierna, men effekten blev ändå sådan. Den Haeffnerska koralboken fick positivt mottagande och samtidigt började orglar byggas till alla kyrkor och kyrkomusikerutbildning startades.

Hela detta program var utan kostnad tillgängligt för alla de drygt 40 personer som anmält sig och fått en länk till evenemanget. Årsmötet, som avslutade dagen, var däremot endast avsett för Svenska Schützsällskapets medlemmar.