Rapport från Schützhelg och årsmöte i Uppsala

Schützhelg Uppsala 2022

Fredag 1/4 och lördag 2/4 hade Schütz-sällskapet sitt årsmöte med tillhörande
musikmedverkan. Denna gång i Uppsala på behändigt avstånd från Falun, där
undertecknad bor.
Det började på ”Maticum” med gott fika, som följdes av ett mycket intressant
föredrag med Maria Schildt. Hon berättade inlevelsefullt om den svenska
kyrkomusiken under främst 1600-talet. Därpå blev det guidning av
handskriftsavdelningen på Carolina Rediviva. Vi fick t.o.m. sjunga ett par
medeltida sånger och äntligen har jag fått se Silverbibeln!
Efter lunch repeterade vi sångerna som skulle framföras i Domkyrkan på
lördagen. Det var Schütz: Der 100 Psalm, Canticum b. Simeonis op.7 nr 3 och
den välkända Selig sind die Toten. Av Praetorius sjöng vi Jubilate Domino
(niostämmig) samt Ave Maris Stella ur Mariavesper av Claudio Monteverdi.
Helt fantastisk musik! Övningen leddes av Stefan Parkman. Säkert, självklart
och tydligt!
Årsmötet, som sedan följde, var avklarat snabbt och effektivt, varpå de flesta
av oss vandrade till restaurang ”Il Forno Italiano” där en god supé avnjöts.
Lördagen inleddes med repetition i Domkyrkan tillsammans med Uppsala
Akademiska Kammarkör, medlemmar ur Enseblen Gaudio och solister och
musiker.
Konserten kl.15 innehöll även musik av Purcell, Sweelinck och Tomas Tallis´
”Spem in alium nunquam habui”, ett rent himmelskt 40-stämmigt verk! Jag satt
som förhäxad när detta framfördes!
Ungefär så här kan en helg med Svenska Schütz-sällskapet se ut. Musiken
varierar förstås, men Schütz är alltid med. Det är inte så ofta det ges tillfälle att
utöva de gamla fina renässansmästarnas musik, men som medlem i Schütz-
sällskapet erbjuds detta två gånger om året på olika platser i landet
tillsammans med respektive lokala körer. Tusen tack Schütz-sällskapet som
gjort det möjligt för mig att vara med om detta äventyr! En sådan helg önskar
jag att alla finge uppleva!
Med vänlig hälsning Ingrid Malmsten!

Svenska Schütz-sällskapets digitala inspirationsdag

När nu Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger inte kunnat genomföras under Corona-pandemin var det en stor glädje för Sällskapet att kunna bjuda in till en digital inspirationsdag lördagen den 17 april.

Mattias Eklund, kyrkomusiker med fokus på tidig musik tillika producent och konstnärlig ledare för Trollhättans Tidig Musik-dagar, hade engagerat några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik att presentera sina instrument, hur de låter och används i musik av Schütz och hans samtida. Flera instrumentfamiljer som tävlade om att bäst likna den mänskliga sångrösten demonstrerades, och dess lämplighet att på ett flexibelt sätt delta i framförandet av Schütztidens flerköriga musik poängterades. Markus Junby presenterade viola da gamba, Daniel Stighäll renässanstrombon, Lene Langballe sinka samt Erik Ask Upmark och Anna Rynefors allehanda medeltids- och renässansinstrument.

Mattias, som också presenterade alla programpunkter under dagen, höll själv en av de tre därpå följande föreläsningarna. I den beskrev han initierat årets store jubilar Michael Praetorius, hans intensiva liv och oerhört stora produktion av musikaliska verk.

Under rubriken ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid, redogjorde Joel Speerstra, Högskolan för scen och musik i Göteborg, främst för symboliken i utsmyckningen av Compenius-orgeln från 1610 i slottskyrkan i Fredriksborg, Danmark, som har koppling både till ett kungligt bröllop och staden Wolfenbüttel där Praetorius verkande.

I det tredje föredraget behandlade Hanna Lindahl, kyrkomusiker och författare, koralsången i kyrkorna från Luther till den Haeffnerska koralboken. Först efter reformationen fick församlingen sjunga med i kyrkan och under ett par århundraden gjordes flera försök att skapa psalm- och koralböcker gemensamma för hela riket. Under 1700-talet hade dock så många lokala varianter av den då gällande koralboken utvecklats genom organisternas avskrifter med egna tillägg och förändringar, att en genomgripande revision blev nödvändig. Organisten och akademiledamoten J.C.F. Haeffner blev så redaktör för den nya koralbok som gavs ut 1821 med incitamenten att främja den 4-stämmiga sången och underlätta orgelackompanjemanget. Där fanns ingen avsiktlig vilja att utrota lokala varianter av koralmelodierna, men effekten blev ändå sådan. Den Haeffnerska koralboken fick positivt mottagande och samtidigt började orglar byggas till alla kyrkor och kyrkomusikerutbildning startades.

Hela detta program var utan kostnad tillgängligt för alla de drygt 40 personer som anmält sig och fått en länk till evenemanget. Årsmötet, som avslutade dagen, var däremot endast avsett för Svenska Schützsällskapets medlemmar.

Digital inspirationsdag med Svenska Schützsällskapet lördagen den 17 april 2021

Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger ligger på is under coronapandemin. I stället bjuder vi in till en digital inspirationsdag.

PROGRAM

10:00   Mötesrummet öppnar för mingel och support
10:30   Välkommen

10:45   ”Hur lät det egentligen” – Del 1.

Några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik presenterar sina instrument, hur de låter och hur de används i musiken av Schütz och hans samtida.
Markus Junby – viola da gamba, Daniel Stighäll – renässanstrombon, Lene Langballe – sinka, Erik Ask Upmark och Anna Rynefors – allehanda medeltids- och renässansinstrument.


11:45   ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid.

Joel Speerstra – bl.a. organist, cembalist, musikforskare och instrumentbyggare, samt universitetslektor vid masterutbildningen i orgel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

12:30   Lunch

13:00   ”Mitt hemland är himlen”

En presentation av årets store jubilar Michael Praetorius, hans liv och verk.
Mattias Eklund – kyrkomusiker med fokus på tidig musik i synnerhet och Michael Praetorius i synnerhet. Han är även producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar.

13:45   ”Hur lät det egentligen?” – Del 2.

Koralsången i kyrkorna från Luther fram till den Haeffnerska koralboken.

Hanna Lindahl – kyrkomusiker och författare med bland annat en masteruppsats om koralsångens historia.


14:30   Årsmöte

(endast för medlemmar)

15:15   Slut

Första delen av dagen (fram till årsmötet) är öppen för allmänheten, utan kostnad.
Årsmötet är endast för medlemmar i Svenska Schützsällskapet.
Alla tider är cirka-tider. Föreläsningspassen är på svenska. Varje pass avslutas med en frågestund.
För anmälan och vid frågor: kontakta mattias.eklund@svenskakyrkan.se

Alternativ Schützhelg med årsmöte lördagen den 17 april 2021

Lördagen den 17 april 2021 blir det en digital Schütz-dag med inte alltför akademiska men ändå seriösa och underhållande zoom-föreläsningar med anknytning till Schütz och hans samtida. Mattias Eklund, kyrkomusiker i Trollhättan samt producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar, engagerar ett antal professionella medverkande och sammanställer ett spännande och omväxlande program som avslutas med Svenska Schützsällskapets årsmöte kl. 14.30. Årsmöteshandlingar skickas per mejl till alla medlemmar. De som inte har möjlighet att delta hela dagen, kan ansluta till zoom-mötet då. Program och information om hur det går till att delta publiceras senare här.

Minnesord, Wilhelm Kempff

Wilhelf Kempff

Svenska Schützsällskapets hedersmedlem Wilhelm Kempff har avlidit i en ålder av 95 år. Under åren 1994-2000 var han sällskapets uppskattade ordförande. Som kantor i Tyska Kyrkan i Stockholm och tenor i Eric Ericsons kammarkör hade han samlat på sig erfarenheter som sällskapet haft stor glädje av. Det omfattande kontaktnät han bl.a. fått från sitt mångåriga arbete med foldern ”Tid och plats för musik i Stockholm stifts kyrkor” var till stor hjälp vid planerandet av många Schützhelger då han engagerade kvalificerade ledare och andra medverkande. Det var särskilt värdefullt att han lyckades förlägga flera av helgerna till utbildningsanstalter för blivande kyrkomusiker. Hans tyska bakgrund var också en tillgång i kontakten med det internationella Heinrich Schütz-sällskapet. Vi som hade förmånen att få samarbeta med honom i styrelsen för Svenska Schützsällskapet minns med värme vår vän den vänliga, glada, entusiastiska och positiva Wilhelm Kempff.

Styrelsen genom Bernt Bengtsson och Ann-Cristine Lundquist