Schützhelg och årsmöte i Leksand 19-21 april 2024

Välkommen till Leksand och Leksands kyrka då vi förutom årsmötet sjunger musik av Schütz, Gabrieli och Preaetorius tillsammans med Leksands kyrkokör, sångsolister och musiker på violiner, gambor, tromboner, sinka och orgel. Vi samlas på fredag eftermiddag och har ett program (troligen besök på Hildasholm) inplanerat före repetition på kvällen och årsmöte. Lördag repetioner och konsert och efter konserten gemensam middag (på egen bekostnad). På söndag repetition före högmässan. Avslutning med lunch (på egen bekostnad).

Tidsschemat för mötet i Leksand:

Fredag

16.00 Samling för kaffe och registrering. Därefter enligt alternativ A ett besök på Hildasholm (om vi kan få muséet öppnat för en gruppvisning) via en vandring på Leksands kyrkogård med några intressanta gravar (Hugo Alfvén, Marie Kröyer, Lillebror Söderlundh med flera). Enligt alternativ B besök på Alfvéngården (kräver att vi har tillräckligt många bilar, men är väl värt ett besök och borde intressera våra medlemmar). Alternativ C är ett föredrag/samtal/seminarium om de stycken som kommer att genomföras under helgen.

19.00 Repetition av helgens stycken.

21.00 Årsmöte

Lördag

10.00-12.00 Repetition

12.00 Lunch

12.30 (eller möjligen senare beroende på hur repetitionerna går). Fram till 16.00 eller möjligen lite senare. Därefter paus före:

18.00 Konsert

20.00 (ungefär) Middag på närbelägen krog. (På egen bekostnad.)

Söndag

09.30 Repetition

11.00 Högmässa

12.30 Lunch (På egen bekostnad.)

Anmälan görs nedan, senast 28 mars.

Ange din stämma, eventuell specialkost för lunch och fika, om du anländer redan fredagen och i så fall när, samt om du vill vara med på middagen efter konserten på lördagen.

I anmälningsavgiften ingår kaffe vid ankomst och lunch på lördagen. Dessutom avgift till Hildasholm. Övriga måltider bekostas själv.

Noter till helgen kommer att sändas ut till de anmälda.

Deltagaravgiften är 250 kr för Schützsällskapets medlemmar och 400 kr för de som ännu inte är medlemmar. Anmälan sker via formuläret nedan senast 28 mars tillsammans med betalning via pg 478910-3 eller Swish nr 123 493 75 87.

Vi har förbokat rum på Leksands folkhögskola . Priserna är för enkelrum 750 kr för första natten och 450 kr för andra natten (alltså 1200 kr sammanlagt). För dubbelrum 885 kr för första natten och 585 kr för andra natten (= 1470 kr). Då ingår inte frukost (går dock att ordna på egen hand – kök finns i nära anslutning till rummen). Städning ingår, men inte lakan och handdukar (går att hyra). Tel.nr till folkhögskolan är 0247-648 00.

Om ni har frågor kring arrangemanget, vänd er till Ola Nordenfors: ola.nordenfors@littvet.uu.se.

  Namn*

  Adress*

  Postnummer*

  Ort*

  Epost

  Telefon*

  Stämma*

  Jag kommer först på lördag kl 10Jag kommer på fredag, klockan:

  Jag vill delta i middag på lördagskvällen (på egen bekostnad)

  Specialkost för lunch och fika:

  Andra upplysningar: