Schützhelger

2022 Schützhelg i Uppsala, 1-2 april 2022

Konsert i  Uppsala Domkyrka lördagen den 2 april kl. 15.00. Musikalisk ledare var Stefan Parkman och
sångpedagogen Åsa Lansfors medverkade i repetitionsarbetet. Deltagarna i Schützhelgen fick sjunga
tillsammans med Uppsala Akademiska Kammarkör, handplockade sångare ur andra Uppsalakörer,
solister och en instrumentalensemble.
På programmet stod även en föreläsning av Maria Schildt samt ett studiebesök på Carolina Rediviva, där
Kia Hedell visade handskriftsavdelningen.

Repertoar:

 • Heinrich Schütz: Psalm 100 Jauchzet dem Herren, alle Welt SWV 36
 • Heinrich Schütz: Selig sind die Toten SWV 391
 • Heinrich Schütz: Canticum Simeonis (slutkör ur Musikalische Exequien) SWV 281
 • Michael Praetorius: Jubilate Domino à 9
 • Claudio Monteverdi: Ave Maris stella (ur Mariavespern)

2021 Digital inspirationsdag med Svenska Schützsällskapet lördagen den 17 april 2021

Även detta år låg Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger på is under coronapandemin. I stället bjöds in till en mycket intressant och spännande digital inspirationsdag, organiserad av Mattias Eklund.

”Hur lät det egentligen” – Del 1. Några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik presenterar sina instrument, hur de låter och hur de används i musiken av Schütz och hans samtida.
Markus Junby – viola da gamba, Daniel Stighäll – renässanstrombon, Lene Langballe – sinka, Erik Ask Upmark och Anna Rynefors – allehanda medeltids- och renässansinstrument.
”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid.
Joel Speerstra – bl.a. organist, cembalist, musikforskare och instrumentbyggare, samt universitetslektor vid masterutbildningen i orgel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.
”Mitt hemland är himlen” En presentation av årets store jubilar Michael Praetorius, hans liv och verk.
Mattias Eklund – kyrkomusiker med fokus på tidig musik i synnerhet och Michael Praetorius i synnerhet. Han är även producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar.
”Hur lät det egentligen?” – Del 2. Koralsången i kyrkorna från Luther fram till den Haeffnerska koralboken. Hanna Lindahl – kyrkomusiker och författare med bland annat en masteruppsats om koralsångens historia

2020 De sedvanliga Schützhelgerna inställda p.g.a. Coronapandemin liksom årsmötet.

En planerad Schützhelg i Strängnäs fick ställas in.

2019 Schützhelgen i Göteborg 25-27 oktober

Konsert på lördagen kl 18.00 och gudstjänst på söndagen kl. 11.00. Tillsammans med Sankt Pauli kyrkokör och musiker ur ensemblerna Karlsson Barock och Göteborg Baroque. Musikalisk ledare Mikael Holmlund.

Repertoar:

 • Johann Pachelbels 2-köriga Sjungen vår Gud
 • Fyra Beckerpsalmer av Heinrich Schütz:
  Psaltaren 73, SWV 170
  Psaltaren 98, SWV 196
  Psaltaren 103, SWV 201
  Psaltaren 121, SWV 226
 • Tre motetter av Heinrich Schütz:
  Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes SWV371
  Gib unserm Fürsten SWV 373
  Unser keiner lebet sich selber SWV 374

2018 Schützhelgen i Skummeslöv 7-9 december

Konsert på lördagen kl. 18.00 och gudstjänst på söndagen kl. 14.00. Tillsammans med Skummeslövs kyrkokör, Aapo Häkkinen och tre stråkar från Helsingfors barockensemble, tre lokala brassmusiker och sex sångsolister. Musikalisk ledare Gustav Natt och Dag.

Repertoar:

 • Runbäck, A. Psaltarpsalm 98
 • Runbäck, A.  Magnificat
 • Responsorium ur Den Svenska Tidegärden
 • Praetorius, M. Sv. Ps. 106 Jerusalem, höj upp din röst
 • Praetorius, M.  Sv. Ps. 13 Det är en ros utsprungen
 • Praetorius, M. Sv. Ps. 433 In dulci jubilo
 • Schütz, H. Historia der Geburt Jesu Christi, Juloratoriet
 • Anon. Alta Trinita beata
 • Händel G.F. Dotter Sion, fröjda dig!

2018 Schützhelg i Uppsala domkyrka den 25-27 maj.

Konsert lördag kl. 18.00 och högmässa söndag kl. 11.00. Tillsammans med domkyrkokören och barockensemblen Rebaroque. Musikalisk ledare Milke Falck.  Kåseri av Vassilis Bollonassis om Heinrich Schütz vid lördagens middag.

Repertoar:

 • H. Schütz Lobe den Herren
 • Die Himmel erzählen di Ehre Gottes
 • Herr, unser Herrscher
 • Kom, sjung med fröjd
 • Kom, sjung din nya sång
 • Allas ögon
 • Gammalkyrkligt Helig, helig, helig

2017 Schützhelg i Linköpings domkyrka 29 september – 1 oktober.

Konsert lördag kl. 18.00 och högmässa söndag kl. 11.00. Tillsammans med Domkyrkans kammarkör och Domkyrkans kammarorkester. Musikalisk ledare Marie-Louise Beckman.

Konsert fredag kväll med Östgöta barock och Anna Jobrant sopran.

Repertoar:

 • H. Schütz Singet dem Hereen ein neues Lied (SWV 342)
 • Es erhub sich ein Streit im Himmel (SWV Anhang 11)
 • G. Gabrieli Plaudite omnis terra

2017 Schützhelg i Umeå stads kyrka den 5-7 maj

Konsert lördag kl. 18.00 och högmässa söndag kl. 11.00.
Tillsammans med lokala körer och musiker från Norrlandsoperans orkester. Musikalisk ledare kyrkans organist Jonas Östlund.

Repertoar:

 • H. Schütz Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (SWV 420)
 • Unser Herr Jesus Christus in der Nacht (SWV 422)
 • Nicht uns Herr (SWV43)
 • Danket dem Herr, den er ist freundlich (SWV 45)
 • Magnificat anima mea (SWV 468)

2016 Schützhelg i Nacka kyrka den 14-16 oktober

Konsert lördag kl. 18.00 och högmässa söndag kl. 11.00.
Tillsammans med Nacka kammarkör.
Musikalisk ledare Per Rönnblom. Symposium med Vassilis Bolonassos: Schütz liv, studier och intressen, Maria Schildt: Schütz från syd till nord, italienska förlagor och den tidigaste användningen i Sverige och Hannes Edvardson: Renässansens instrumentarium

Repertoar:

 • H. Schütz Ich bin ein rechter Weinstock (SWV 389)
 • Ich Weiss dass mein Erlöser lebt (SWV 393)
 • Selig sind die Toten (SWV 391)
 • Jauchzet dem Herren, alle Welt (SWV 36)
 • Warum toben die Heiden (SWV 23)
 • Din sol går bort, men du blir när
 • Also hat Gott di Welt geliebt (SWV 380)
 • Allas ögon vänta på dig Herre
 • H. Loosemore O Herren styrk min tro

2016 Schützhelg i Uddevalla kyrka den 22-24 april

Konsert lördag kl. 18.00 och festhögmässa söndag kl.11.00. Tillsammans med Uddevalla kammarkör
Musikalisk ledare Birgitta Brodén. Föredrag om Uddevalla kyrka.

Repertoar:

 • H. Schütz Lobt Gott mit Schall (SWV 215)
 • Ich bin die Auferstehung und das Leben (SWV 464)
 • Das Benedicite vor dem Essen (SWV 429), Aller Augen – Vater unser –
 • Herre Gott himmlischer Vater
 • Danksagen wir alle Gott (SWV 425)
 • Jauchzet dem Herren (SWV 36)
 • Anonymus Alta Trinita Beata
 • Gregorio Allegri Miserere

2015 Schützhelg i Karlstads domkyrka den 16 – 18 oktober

Konsert lördagen den 17 kl. 18.00 och högmässa söndag kl. 11.00. Tillsammans med Karlstads motettsällskap, solister och musiker.
Musikalisk ledare domkyrkoorganist Hans Nordenborg. Hilding Egestål berättade om Internationella Schütz-sällskapets sammankomst i Dresden.

Repertoar:

 • H. Schütz Lobe den Herren, meine Seele (SWV 39)
 • Also hat Gott die Welt geliebt (SWV 380)
 • Unser Herr Jesus Christus (SWV 423)
 • D. Buxtehude Benedicam Dominum (BuxWV 113)

2015 Schützhelg på Vätterbygdens folkhögskola den 6 – 8 mars

Konsert lördag kl. 17.00 och högmässa söndag i Sofiakyrkan tillsammans med Jönköpings kammarkör, musiker.
Musikalisk ledare Ove Gotting, föredrag av domprosten Carl Sjögren ”Den Gregorianska sången – ett eko från himlen”

Repertoar:

 • H. Schütz Allas ögon vända är mot Herren
 • Also hat Gott die Welt geliebt
 • Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
 • Jauchzet dem Herren
 • H.F. Micheelsen De som så med tårar
 • H. Distler Verleih uns Frieden genädiglich
 • Lobe den Herren

2014 Schützhelg i Skara domkyrka och församlingshem den 17-19 oktober

Musikalisk ledare domkyrkoorganist Reibjörn Carlshamre. Tillsammans med tillresta deltagare sjöng ett antal körsångare från Skara i en Vesper vid helgsmål och vid högmässan i Skara domkyrka.

 • Repertoar:
 • H. Schütz Jauchzet dem Herren
 • Lobe den Herren meine Seele
 • Diem it Tränen säen
 • Also hat Gott die Welt geliebt
 • Beckerpsalmer (i högmässan)

2014 Årsmöte i Skara domkyrkas församlingshem den 27 april

2013 Schützhelg i Örebro Olaus Petri 18-20 oktober

Musikalisk ledare Mats Bertilsson. Tillsammans med sällskapets medlemmar sjöng Olaus Petri Vokalis, Olaus Petri Cantores och ungdomskören OPQ i konsert på lördag och i högmässan på söndag i Olaus Petri kyrka.

Repertoar:

 • H. Schütz Lobt Gott mit Schall
 • Lobe den Herren, meine Seele
 • O. di Lasso Omnes de Saba venient
 • A. Hammerschmidt Siehe, wie fein und lieblich
 • J. H. Schein Wenn wir in höchsten Nöten sein

2013 Årsmöte i Olaus Petri församlingshem, Örebro 7 april

2012 Schützhelg i Vasakyrkan i Göteborg 26-28 oktober

Musikaliska ledare var Rolf Aronsson och kyrkans organist Per Högberg. Henrik Tobin, redaktören för Kyrkomusikernas Tidning, talade över ämnet: ”Från tanke till klang hos Schütz och Bach”.

Repertoar:

 • H. Schütz Tröstet, tröstet, mein Volk” SWV 382
 • So fahr ich hin” SWV 379
 • Ich harrete des Herren” (psalm 40).
 • Din sol går bort” nr 41 ur ”Beckerska psalmerna”
 • G. Gabrieli Jubilate Deo

2012 Schützhelg i Uppsala 13-15 januari

Musikalisk ledare var Erik Hellerstedt och medverkande kör tillsammans med medlemmar ur Schützsällskapet var Uppsala Kammarkör.

H. Schütz, Historia der Geburt Jesu Christi framfördes.

2011 Schützhelg i Lund 18-20 februari

Musikaliska ledare Folke Bohlin och Dan Olof Stenlund. Tillsammans med sällskapets medlemmar deltog sångare ur Lunds universitets kammarkör och Ensemble Mare Balticum.

Repertoar:

 • H. Schütz Also hat Gott die Welt geliebt
 • Die mit Tränen säen
 • Selig sind die Toten
 • Da Victoria Missa Quarti Toni

2010 Årsmöte i Uppsala 8 maj

2009 Schützhelg i Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad 9-11 oktober

Musikalisk ledare Ingemar Månsson. Tillsammans med sällskapets medlemmar sjöng kören Pro Cantu som även sjöng separat under sin ledare Rolf Aronsson.

Repertoar:

 • H. Schütz Selig sind die Toten
 • Ego dormio – Vulnerasti cor meum
 • Ära ske dig Kriste
 • Cl. Monteverdi Cantate Domino
 • G. Gabrieli Jubilate

2009 Schützhelg i Stora Tuna 24-26 april

Musikalisk ledare Inga Widell. Medverkande kör Stora Tuna Cantores och Ensemble Pian´e Forte.

Repertoar:

 • H. Schütz Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen SWV 399
 • Mein Sohn, warum hast du uns das getan? SWV 401
 • G. Gabrieli Angelus ad pastores aid

2008 Schützdagar i Odensala kyrka 24-25 oktober

Musikalisk ledare Gunnar Englund. Sigtuna stadspipare, Sigtuna röster, Ensemblen Pian´ e Forte och medlemmar från Svenska Schütsällskapet.

Repertoar:

 • Josquin Desprez Ur Missa Pange Lingua
 • Hymnen Pange Lingua Gloriosi

2008 Schützhelg i Marstrand och Göteborg 11-13 april

Musikaliska ledare Rolf Aronsson och Gunnar Englund. Kören Pro Cantu och instrumentalensemblen Pian´ e Forte medverkade tillsammans med sällskapets medlemmar.

Repertoar:

 • G. Gabrieli Cantate Domino
 • H. Schütz Cantate Domino
 • G. Gabrieli In Ecclesiis
 • H. Schütz Magnificat (Uppsala Magnificat)

2007 Schützhelg Strängnäs domkyrka i oktober

Musikalisk ledare Gunnar Englund. Schützsällskapets medlemmar tillsammans med Camerata Englund och ensemblen Pian´ e Forte.

Repertoar: M. Praetorius Vater Unser

2007 Schützhelg i Lövsta bruk 21-22 april

Musikalisk ledare Gunnar Englund. Schützsällskapets medlemmar tillsammans med Camerata Englund.

D. Buxtehude, Membra Jesu nostri, BWV 75

2006 Schützhelg i Oscars församling, Stockholm 20-22 oktober

Musikaliska ledare Fredrik Malmberg och Pär Olofsson. Medverkade tillsammans med Schützmedlemmar gjorde Oscars Kammarkör, Oscars Vokalensemble, Damkören Laudamus och Oscars Barockensemble.

Repertoar:

 • G. Gabrieli, Jubilate Deo
 • Cl. Monteverdi Beatus vir
 • F. Cavalli Kyrie ur Messa Concertata
 • Salve Regina
 • H. Schütz Jauchzet dem Herren

2006 Schützhelg i Stora Kopparbergs kyrka, Falun 31/3-2/4

Musikalisk ledare Anders Colldén, nytillträdd styrelseledamot. Stora Kopparbergs kyrkokör sjöng tillsammans med sällskapets medlemmar. Medverkade gjorde också en stråkensemble under ledning av Henry Gammelgård.

Repertoar:

 • A. Vivaldi Domine ad adjuvandum me festina
 • H. Schütz Saul, Saul, was verfolgst du mich
 • Tischgesänge
 • Allas ögon
 • Lotti Crucifixus
 • Gabrieli Plaudite omnis terra
 • Eccard Du går Guds Lamm
 • Campion Psalm 137

2005 Schützhelg i Halmstad 15-17 april

Musikalisk ledare Paul Tufvesson. S:t Nikolaikören sjöng tillsammans med sällskapets medlemmar. Hans Fagius konserterade på nybyggda läktarorgeln.

Repertoar:

 • H. Schütz, Herr, wenn ich nur dich
 • Verleih uns Frieden gnädliglich
 • Allas ögon
 • Kom, sjung med fröjd
 • H. Du Mont, Kyrie
 • Agnus Dei
 • Cantate Domino
 • Duruflé Nôtre Père
 • O. Olsson Ad Dominum cum tribularer
 • J. Jongen Haec dies

2004 Svenska Schützsällskapets 50-årsjubileum i Uppsala 26-28 mars

Besök på Anatomiska teatern i Gustavianum som presenterades av Göran Blomberg, div festligheter med anledning av 50-årsjubileet, hälsningar från modersällskapet genom dess ordförande professor Walter Werbeck, anföranden av vår egen ordförande Birgit Lindkvist Markström och av 2:e vice ordföranden i Uppsala kommunfullmäktige Agneta Simonsson. Visning av Augsburgska skåpet. Seminarium med Susanne Rydén som föreläsare ”Att sjunga barockt”. Besök på Carolina Rediviva med presentation och visning av Dübensamlingarna av ett antal forskare.

Schützkonsert i domkyrkan med Susanne Rydén sopran, Ulrika Wahlberg och Cecilia Karlsson barockvioliner och Anders Ekenberg orgel. Uppsala Akademiska kammarkör framförde H. Schütz Johannespassion under ledning av Stefan Parkman
Domkyrkoorganisten Olle Johansson var musikalisk ledare för helgen. Domkyrkans kör Collegium Cantorum medverkade tillsammans med sällskapets medlemmar och svarade för egna verk i festkonserten.

Repertoar:

 • H. Schütz Es erhub sich ein Streit
 • Lobe den Herren, meine Seele
 • Herr, unser Herrscher
 • Magnificat anima mea Dominum (Uppsalamagnificat)
 • Cl. Monteverdi Ave maris stella ur Mariavespern

2003 Schützhelg i Oskarshamn 26-28 september

Musikalisk ledare var domkyrkoorganisten Lars Angerdahl. Mötesdeltagarna sjöng tillsammans med Oskarshamns kyrkokör och studenter från Oskarshamns folkhögskolas kyrkomusikutbildning. Lunchmusik på folkhögskolans Hammarbergorgel där Rune Elmehed presenterade och spelade egna verk. Föredrag av Peter van Tour ”…hur man lärde sig musik på H. Schütz tid.”

Repertoar:

 • C. Monteverdi Christe adoramus te
 • O. Gibbons Magnificat
 • U. Sisask Agnus Dei
 • H. Schütz Saul, Saul, was verfolgst du mir?
 • Cantate Domino
 • Allas ögon
 • Anonymus Alta trinita beata

2003 Schützhelg i Kristinehamn 7-9 mars

Kyrkans organist Karin Marcusson musikalisk ledare. Lunchmusik på kyrkans kororgel av Lars-Ove Eriksson, besök i intilliggande Frödinghuset, rundtur i buss till bl.a. Österviks kapell och Picassoskulpturen vid Vänern.
Kvällskonsert med Wermlandsensemblen under Gunno Palmquist och Erändilkvartetten, fyra unga stråkmusiker från Stockholm.

Repertoar:

 • H. Schütz, Psalm 98, Singet dem Herrn ein neues Lied
 • Ur Musikalische Exequien, I. Concert (Nakket werde…)
 • Lovprisa Herren, själ och sinne
 • Ich bin die Auferstehung und das Leben
 • H. Dumont, Cantate Domino
 • B. Gesius Din godhet rätt att lova
 • M. Vulpius, Av helig längtan
 • Jesus Kristus är vår hälsa
 • H. Schütz Allas ögon

2002 Schützhelg i Kristine kyrka, Jönköping 15-17 november

Kyrkans organist Åke Weister organisatör och musikalisk ledare. Jönköpings oratoriekör och Sofia motettkör medverkade tillsammans med tillresta Schützmedlemmar liksom en stråkensemble under ledning av Olle Wettermark. Stadsvandring med Bo E. Karlsson och föredrag av docent Göran Åberg ”Jönköping, 1600-talets gudstjänstliv”

Repertoar enl. inbjudan:

 • H. Schütz, Ich bin die Auferstehung und das Leben SWV464
 • O lieber Herr Gott SWV 381
 • Min själ skall lova Herren
 • Fyra Beckerpsalmer:
 • Kom sjung med fröjd
 • Vår Gud är hela världens kung
 • Kom prisa Gud
 • V. Albrici Fader wår
 • G. Gabrieli Nunc Dimittis

2002 Schützhelg i Sundsvall 26-28 april

Kyrkans organist Bo Ivarsson musikalisk ledare. Medverkande körer Sundsvalls kyrkas motettkör och kammarkören Cantus. Föredrag av prof. Folke Bohlin ”Som på Gustav II Adolfs tid”.

Repertoar enl. inbjudan:

 • H. Schütz, Also hat Gott geliebt SWV 380;
 • Canticum Simeonis ur Musikalische Exequien;
 • O bone Jesu SWV 471
 • J.H. Schein Was Betrübst du dich, meine Sehle, 5-st, ur Israelbrünnlein
 • Cl. Monteverdi Laudate Dominum f. två 4-st. körer, 2 violiner och B.C. NMS 4458
 • H. Schütz, Beckerpsalmer
 • Allas ögon

2001 Schützhelg i Johannes kyrka Malmö 5-7 oktober

Musikalisk ledare Peter Wallin. Medlemmar ur Schützsällskapet, kyrkomusikerutbildningens kör och musiker från Malmö musikhögskola, musiker från Musik i Skåne.

Repertoar:

 • H. Schütz Psalm 136, Danket dem Herren
 • Kommm, heiliger Geist
 • Wie lieblich sind deine Wohnungen
 • Freue dich des Weibes deiner Jugend
 • Vater unser
 • Danket dem Herren
 • Jubilate Deo
 • O. Lasso Kyrie
 • V. Albrici Fader wår
 • G. Gabrieli Nunc dimittis

2001 Schütz-helg i Linköping 9-11 mars

Domkyrkokantor Jörgen Ralphsson, musikalisk ledare
Visning av nya stadsbiblioteket

Repertoar:

 • H. Schütz, Jauchzet dem Herren alle Welt
 • Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht
 • Singet dem Herrn ein neues Lied
 • Also hat Gott die Welt geliebt

Samverkan med Domkyrkans Kammarkör. Konsert och högmässa i domkyrkan.

2000 Schütz-helg i Västerås 17 – 19 november

Musikdirektörerna Inger Högberg, Dan Eiderfors och Leif Hesselgren, musikaliska ledare
Föreläsning om Musikalier från 1600-talet i Västerås gymnasiebibliotek av f. domkyrkoorganisten Gunnar Nordenfors, demonstration av och redogörelse för domkyrkans orglar av domkyrkoorganisten Mats Ericson.

 • Repertoar:
 • H. Schütz, Cantate Domino
 • Kom, sjung med fröjd
 • Vår Gud är hela världens kung
 • Jag är det sanna vinträdet
 • Seelig sind die Toten
 • Deutsches Magnificat
 • Gammalkyrkligt Idag mån I förnimma

Samverkan med Domkyrkans motettkör, Gideonsbergskyrkans motettkör, Mikaelikören och Önsta röster. Konsert och högmässa i domkyrkan.

2000 Schütz-helg i Uppsala 24 – 26 mars

Musikdirektör Gunnar Englund, musikalisk ledare
Föredrag av orgelbyggaren Mads Kjersgaard om gamla och nya orglar samt av Lars Berglund om Dübensamlingen och musiken vid svenska hovet.

 • Repertoar:
 • H. Schütz, Ave Maria
 • Mein Sohn, warum hast Du uns das getan?
 • Meine Seele erhebt den Herren SWV 426
 • Saul, was verfolgst Du mich? SWV 415
 • Magnificat SWV 468

Samverkan med Helga Trefaldighets körer, konsert och högmässa i Helga Trefaldighets kyrka.

1999 Schütz-helg i Söderhamn 12 – 14 november

Musikdirektör Berndt Häggbom, musikalisk ledare
Föreläsning av Anne-Marie Thiel om flerkörighet, besök i Trönö med Söderblomsgården och gamla kyrkan.

 • Repertoar:
 • H. Schütz, Lovprisa Herren
 • O Herre, straffa mig icke ur Musikalische Exequien
 • Magnificat
 • Jauchzet dem Herren
 • Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht da er verraten ward
 • Beckerpsalmer
 • H. Gorecki Totus Tuus

Samverkan med Staffanskören. Konsert och högmässa i Ulrika Eleonora kyrka

1998 Schütz-helg i Uppsala Helga Trefaldighets kyrka 6 – 8 november

Musikdirektör Gunnar Englund, musikalisk ledare
Besök på det nyinvigda Gustavianum

 • Repertoar:
 • H. Schütz, Selig sind die Toten
 • O bone Jesu, filii Mariae
 • Verleih uns Frieden
 • G. Gabrieli, In ecclesiis
 • G.P. da Palestrina, Sanctus, Hosanna och Benedictus ur Marcellusmässan
 • O bone Jesu
 • W.A. Mozart, Ave verum corpus

Samverkan med Helga Trefaldighets körer, konsert och högmässa i Helga Trefaldighets kyrka.

1998 Schütz-helg i Umeå 20 – 22 februari

Musikdirektörerna Kerstin Johansson, Benneth Wållberg och Tomas Pleije, musikaliska ledare
Besök i Backens återuppbyggda kyrka med nybyggd Grönlundorgel, föreläsning av Lars Gunnar Martling om Schütz och hans tid och av Peter Wallin om att sjunga gregorianik i Schütz´ anda.

Repertoar:

 • H. Schütz, Lovprisa Herren själ och sinne
 • Jag är det sanna vinträdet
 • O bone Jesu
 • Cantate Domino
 • Also hat Gott die Welt geliebt
 • Beckerpsalmer
 • Allas ögon
 • O. di Lasso, Miserere mei
 • H.L. Hassler, Agnus Dei
 • W.A. Mozart Ave verum corpus

Samverkan med Umeå stadsförsamlings kyrkokör och oratoriekör, kyrkokörer från Obbola och Ålidhem, Umeå Motettkör, Mellansels Folkhögskolas kör, Katolska kyrkans kör och Camerata Umensis. Konsert och högmässa i Umeå stads kyrka.

1997 Schütz-helg i Örebro Olaus Petri 3 – 5 oktober

Musikdirektörerna Ulf Samuelsson och Mats Bertilsson, musikaliska ledare
Föreläsningar om Setterquist-orglarna i Karolinska läroverkets aula och i Olaus Petri kyrka av komministern och organologen Dag Edholm samt om ”Gårdagens heminstrument”, klavikordet, av musikhögskolelektor Bengt Olof Sahlin

Repertoar:

 • H. Schütz, Min själ skall lova Herren
 • Die mit tränen säen
 • Psalm 121
 • Din sol går bort
 • T.L. Vittoria, Ave Maria
 • G.P. da Palestrina, Tu es Petrus
 • U. Samuelsson, O Kriste, du som ljuset är
 • Agnus Dei
 • F. Mendelssohn, Denn er hat seinen Engeln
 • D. Buxtehude, Magnificat
 • K. Nystedt, Peace I leave with you
 • Samverkan med kör från kyrkomusiklinjen vid Skara stifts folkhögskola, Hjo, Olaus Petri Cantores och Vocalis. Konsert och högmässa i Olaus Petri kyrka.

1997 Schütz-helg i Stora Sköndal/Gamla stan 11 – 13 april

Musikdir. Anders Colldén, musikalisk ledare
Musikdir. Olof Andersson presenterade en nybyggd romantisk Åkerman & Lund-orgel på St. Sköndal, föreläsning av prof. Hans Åstrand om Tyska kyrkans notsamlingar.

Repertoar:

 • H. Schütz, Ps. 23
 • Saul, was verfolgst du mir
 • ur Tischgesänge
 • F. Mendelssohn, Kyrie, Gloria och Sanctus ur Deutsche Liturgie

Samverkan med kören från Stora Sköndals kyrkomusiklinje. Konsert i Tyska kyrkan, högmässa i Sköndals kyrka.

1996 Schütz-helg i Växjö 15 – 17 november

Domkyrkoorganisen Thomas Niklasson, musikalisk ledare
Presentation av Cahmanorgeln på Smålands museum, föreläsning om musikhistorskt material från Smålands museum och Katedralskolan av musikantikvarien Magnus Gustafsson.

Repertoar:

 • H. Schütz, Danket den Herren SWV 45
 • Lobe den Herren SWV 39
 • Jag är det sanna vinträdet SWV 389
 • O lieber Gott SWV 381
 • Beckerpsalmer
 • T. Niklasson, Guds bröd är det bröd, som kommer ned från himlen
 • Psaltaren 150
 • P.G. Pettersson, De profundis (Beställningsverk)

Samverkan med domkyrkans oratoriekör, motettkör, Clustret och Oskarshamns folkhögskolas kör. Konsert och högmässa i domkyrkan.

1996 Schütz-helg i Falun 19 – 21 april

Musikdirektörerna Mats Åberg och Gunnar Enlund, musikaliska ledare
Föreläsningar av Måns Tengnér – ”… och de andra S:en då?” och Hans Åstrand – H. Schütz, hans italienska kapellmästare och elever i Östersjöområdet.
Ann-Cristine Lundquist, administratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Min själ skall lova Herren
 • Ur Geistliche Chormusik 1648:
 • Nr 25 Ich weiss das mein Erlöser lebt
 • Nr 23 Selig sind die Toten
 • Cantate Domino
 • A. Vivaldi, Gloria, satserna 7, 8, 11 och 12
 • G. Gabrieli Plaudite omni terra

Samverkande körer Falu Kristine kyrkokör och Stora Kopparbergs kyrkokör. Konsert i Stora Kopparbergs kyrka och högmässa i Falu Kristine.

1995 Schütz-sällskapets körhelg i Malmö 24 – 26 november

Musikdirektör Peter Wallin, musikalisk ledare
Ann-Cristine Lundquist, administratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Freue dich des Weibes deiner Jugend
 • Hodie Christus natus est
 • Mein Sohn, warum hast du uns das getan?
 • Canticum Simeonis ur Musikalische Exequien
 • Ein Kind ist uns geboren
 • J.S. Bach Wachet auf
 • J-M. Sjöberg, Herre, till himlen sträcker sig din nåd

Konsert i S:t Andreas kyrka, högmässa i S:t Petri

1995 Schütz-sällskapets körhelg på Stora Sköndal 21 – 23 april

Musikdirektörerna Hans Kyhle och Karl-Göran Ehntorp och professor Anders Eby, musikaliska ledare
Ann-Cristine Lundquist, administratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Deutsches Magnificat
 • Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht
 • Inter brachia salvatoris mei
 • Danket dem Herren ur Beckerpsaltaren
 • Wie sehr lieblich und schöne – ” –
 • Ist nicht Ephrahim mein teurer Sohn
 • W.A. Mozart Alleluja
 • Gregorianskt Höjen glädjerop
 • Ebeling/O. Olsson Han är uppstånden

Konsert i Hedvig Eleonora kyrka, högmässa i Stora Sköndals kyrka

1994 Schütz-sällskapets körhelg i Uppsala domkyrka 14 – 16 oktober

Domkyrkoorganist Lars Angerdal och musikdir. Milke Falck, musikaliska ledare
Ann-Cristine Lundquist, administratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Ich hebe meine Augen auf
 • Selig sind die Toten
 • Magnificat SWV 468
 • Allas ögon
 • Psalm 100
 • Cantate Domino
 • Wie lieblich sind deine Wohnungen
 • G.P. da Palestrina, Quam pulchra och Guttur tuum ur Höga visan
 • C. Monteverdi, Beatus vir
 • Lauda Jerusalem

Konsert i domkyrkan på lördag och högmässa där, direktsänd i radio över hela Norden

1994 Schütz-sällskapets körhelg i Göteborg 22 – 24 april

Professor Gösta Ohlin och musikdirektörerna Ann-Mari Rydberg och Gunno Palmqvist, Musikaliska ledare
Folke Bohlin och Boel Lindberg, föredrag om Schütz resp. Schein
Ann-Cristine Lundquist, administratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Herr, unser Herrscher
 • Also hat Gott die Welt geliebt
 • Unser keiner lebet ihm selber
 • Wie lieblich sind deine Wohnungen
 • Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
 • Lovprisa Herren, själ och sinne
 • Allas ögon
 • Kom, låt oss prisa Herren Gud
 • J.H. Schein, Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen
 • O. Gibbons O du Guds Lamm
 • A. Grandi Cantabo Domino
 • S-E. Bäck, Jag är livets bröd
 • Utrannsaka mig
 • C. Monteverdi, Nisi Dominus ur Mariavesper
 • S-E. Johansson, Huru ljuvliga
 • Herren är min herde

Konsert i domkyrkan, högmässa i Hagakyrkan

1993 Schütz-sällskapets höstsamling i Helsingborg – Lund 12 – 14 november

Musikdirektörerna Peter Wallin och Johan-Magnus Sjöberg, musikaliska ledare
Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Es ging ein Sämann aus SWV 408
 • Freue dich des Weibes deiner Jugend
 • Deutsches Magnificat
 • C. Monteverdi, Laudate pueri II:o
 • Beatus vir
 • J-M. Sjöberg, Evangeliemotett för söndagen före domssöndagen

Konserter i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg och S:t Hans kyrka i Lund

1993 Schütz-sällskapets vårsamling på Stora Sköndal i Stockholm 23 – 25 april

Musikdirektörerna Karl-Göran Ehntorp och Hans Kyhle, musikaliska ledare
Fil dr Olof Eklöf, kursadministratör

Repertoar:

 • H. Schütz, Der Herr ist mein Hirt SWV 33
 • Was betrübst du dich, meine Seele
 • Herr nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren SWV 432
 • Ich weis das mein Erlöser lebt
 • S. Scheidt, Nun komm der Heiden Heiland

Konsert i Tyska kyrkan

1992 Schütz-sällskapets höstsamling i Linköping 17 – 18 oktober

Musikdir. Christian Schultze och Mikael Sager, musikaliska ledare

Repertoar:

 • H. Schütz, O Gud, din godhet når långt bort
 • Gib unserem Fürsten SWV 373
 • Din sol går bort
 • Singet dem Herrn
 • Kompletorium

1991 Schützhelg i Uppsala Helga Trefaldighets kyrka 19 – 21 april

Musikdir. Gunnar Englund, musikalisk ledare
Wadstena Pijpare under ledning av Torsten Holmberg
Olle Wettermark, generalbasgamba

Repertoar:

 • H. Schütz, Magnificat för tre körer och fem obligata instrument (”Uppsalamagnificat)
 • Stehe auf meine Freundin för två fyrstämmiga körer och B.C.
 • Saul, Saul, was verfolgst du mich? för en sexstämmig och två fyrstämmiga körer, två obligata violiner och B.C.

1989 Schütz-sällskapets kördagar i Uppsala 15 – 17 december

Musikdirektör Gunnar Englund, musikalisk ledare

Repertoar:

 • H. Schütz, Historia der Geburt Jesu Christi – Juloratoriet
 • Also hat Gott die Welt geliebt
 • V. Leisring, Gör porten hög

Juloratoriet framfördes på lördagkvällen i Björklinge kyrka och söndag eftermiddag i Uppsala Trefaldighet. Högmässan i Trefaldighet med medverkan av bl.a. Schützsällskapets sångare direktsändes i TV.

1988 Schütz-samling i Uppsala – Bälinge 9 – 11 december

Professor Folke Bohlin, musikalisk ledare

Repertoar: H. Schütz, Historia der Geburt Jesu Christi – Juloratoriet

Framförandet skedde i Bälinge kyrka lördagen den 10/12, där även högmässan firades på söndagen

1987 Schützsällskapets höstsamling i Västervik 6-8 november

Kantor Lars Lindström, körledare

Repertoar:

 • H. Schütz, Kom sjung din nya sång
 • Lovsjungen Gud
 • Ps. 121 Ich hebe meine Augen auf
 • Allas ögon
 • Din sol går bort
 • D. Buxtehude, Missa brevis
 • A. Söderman, Kyrie
 • Agnus Dei
 • Virgo gloriosa
 • O. Olsson, Jesu Dulcis memoria
 • Rex Gloriose martyrum
 • Gammalkyrkligt, Sänd ditt ljus och din sanning
 • J. Crüger, Sv. ps. 91 alternatim

1984 Kördagar i Stockholm 11 februari och i Kumla församlingshem 31 mars

Tons. Torsten Nilsson, ny ordförande för sällskapet, presenterade repertoaren för årets Schützvecka. 31 deltagare i Kumla. Kördagar var planerade även i Härnösand och Vetlanda men fick ställas in p.g.a. T.N:s sjukdom (?)