Heinrich Schütz

Vem var Heinrich Schütz?

Heinrich Schütz (1585-1672)

har sagts vara Tysklands dominerande musikerpersonlighet under 1600-talet. Han är också reformationens första stora komponist. Efter att ha studerat den då ledande venetianska renässansmusiken hos Giovanni Gabrieli, blev han kapellmästare vid det kursachsiska hovkapellet i Dresden. Han tillämpade och vidareutvecklade i sin musik vad han kommit i kontakt med i Venedig och under sina andra resor i Europa, t.ex. deklamationsstil, flerkörsteknik, etc.

Heinrich Schütz musik

”I Schütz’ musik får texten, som vanligen är obearbetad bibeltext, genom pregnant musikalisk deklamation … och ofta tonmålande motivuppfattning, en suggestiv, nästan magisk uttryckskraft”(Bonniers Lexikon). Schütz målar texten i toner. Han komponerade flerköriga monumentalverk, Psalmen Davids, motetter, Cantiones Sacrae, konserter för solostämmor med generalbas, Symphonie Sacrae, och mycket annat.

Schütz levde under trettioåriga kriget och hans verk har till dels utformats med hänsyn till vilka resurser som fanns tillgängliga för att bekosta instrumentalister och sångare. Schütz’ musik har haft ett mycket stort inflytande på kyrkomusiken efter honom.