Svenska Schütz-sällskapet

Svenska Schütz-sällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja intresset för musik av Heinrich Schütz och hans samtida, främst genom att ge medlemmarna tillfälle att själva medverka i musikutövning vid kurser och sammankomster. Sällskapet, som grundades av Henry Weman 1954 vid den Internationella Schütz-festen i Uppsala, ordnade under de fyrtio första åren kursveckor med körsång, utflykter och föredrag om Schütz och hans samtida och verkade på detta sätt i Sverige för samma syften som det dåvarande modersällskapet.

Sedan några par decennier har sällskapet gått över till s.k. Schütz-helger två gånger per år, där tillresta medlemmar sjunger tillsammans med en eller flera lokala körer under den lokala ledaren, som på detta sätt skaffar sig en repertoar från Schütz och han samtid. I helgprogrammet ingår körrepetitioner, kulturvetenskapliga föredrag med anknytning till Schütz och hans samtid. En körhelg pågår oftast från fredag eftermiddag t. o. m. söndag. På senare tid har även högmässan haft inslag från 1600-talet. En översikt över repertoaren under alla årens kursveckor och -helger finns här. Sammanställningar över kursveckor och -helger finns också på separata sidor.

Svenska Schütz-sällskapet sysslar inte bara med Heinrich Schütz, utan också med hans bakgrund, alltså hela 1600-talets kultur, och det är vi ensamma om i Sverige att specialisera oss på.

År 2010 (nov) ombildades Svenska Schütz-sällskapet till en lokal svensk förening med egen profil enligt ovan. Man ville fokusera på 1500 – 1600-talets musikkultur med Heinrich Schütz i centrum genom att verka för praktiskt musicerande ute bland församlingarna med deras sångare och musiker. Detta utesluter inte föredrag och/eller seminarier vid dessa sammandragningar, Schütz-helger, ute i landet.