Schützhelg i Lund 7-9 oktober 2022

Svenska Schütz-sällskapet inbjuder till ett program som kommer att innehålla en konsert med den danska elitkören Musica Ficta under ledning av dirigenten Bo Holten, dessutom sällskapets egen konsert i Lunds domkyrka tillsammans med Höör Barock och Musik i Syd. Under lördagen blir det en paneldiskussion om Schütz och hans betydelse i Sverige och Danmark med Folke Bohlin, professor emeritus i musikvetenskap, Bo Holten, tonsättare och dirigent, Susanne Rydén, operasångerska och specialist på tidig musik, tillika chef för Musik i Syd, dessutom preses i Musikaliska Akademien och vår egen ordförande Stefan Parkman. Vidare är vi med på en gregoriansk vesper i S:t Laurentii kyrka och deltar i högmässan i Lunds domkyrka på söndag.

Repertoar

Här finns information om repertoaren och vilka stämmor som är aktuella.

Noterna till dessa verk finns tillgängliga för nedladdning här (lösenord till sidan meddelas till anmälda deltagare via epost).

Program

Fredag 7 oktober

16:30Drop in och fikaDomkyrkoforum
17.30-20.00KörrepetitionMikaelssalen
Middag på egen hand

Lördag 8 oktober

8:45KörrepetitionMikaelssalen
10:00Konsert – Musica Ficta (DK)Domkyrkan
11:00Panelsamtal – Folke Bohlin, Susanne Rydén, Bo Holten och Stefan ParkmanDomkyrkoforum
12:00Lunch
13:00-14:00KörrepetitionMikaelssalen
15:00-16:30KörrepetitionDomkyrkan
16:30SolistrepetitionDomkyrkan
17:00Gregoriansk LjusvesperS:t Laurentii kyrka
18:00LjudtestDomkyrkan
19:00Konsert – Höör barock, Staffan Liljas, deltagare i
Schützhelgen, Stefan Parkman
Domkyrkan
20:30Middag på en restaurang i närheten

Söndag 9 oktober

9:15KörrepetitionDomkyrkan
11:00HögmässaDomkyrkan

Deltagaravgiften, är 250 kr för Schützsällskapets medlemmar och 400 kr för de som ännu inte är medlemmar. Anmälan sker via formuläret nedan senast den 16 september tillsammans med betalning via pg 478910-3 eller Swish nr 123 493 75 87.

Om ni har frågor rörande arrangemanget kan ni vända er till
Stefan Parkman stefan.parkman@musik.uu.se.
Hampus Söndrebo hampus.sondrebo@svenskakyrkan.se