Rapport från Schützhelgen i Lund 7-9 oktober 2022

Som ett led i högtidlighållandet av 350-årsminnet av Heinrich Schütz hölls en innehållsrik Schützhelg i Lunds domkyrka den 7-9 oktober 2022. Deltagarna från Svenska Schützsällskapet fick varva körrepetitioner och framträdanden i konsert och högmässa med att lyssna på en konsert och ett panelsamtal samt delta i en gregoriansk ljusvesper.

I de intensiva repetitionerna och framträdandena, som leddes av Sällskapets ordförande Stefan Parkman, deltog också sångare från olika ensembler i Lund med körsång och i solistgrupper.

Den danska professionella vokalensemblen Musica Ficta framförde under sin konsert på lördagen både madrigaler komponerade av den unge Heinrich Schütz och sakral musik som Schütz kan ha komponerat i Danmark. Bo Holten ledde framförandet och Jakob Lorentzen spelade cembalo.

Panelsamtalet senare under lördagen hade rubriken Gammal musik i vår tid och leddes av Stefan Parkman, dirigent samt Professor vid Universität der Künste, Berlin. I samtalet medverkade Folke Bohlin, professor emeritus och tidigare ordförande i Svenska Schützsällskapet, Susanne Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademien och VD för Musik i Syd, samt Bo Holten, tonsättare och dirigent.

Axplock ur samtalet:

  • Längre tillbaka som på Schütz tid framfördes bara samtida musik. När vi nu framför gammal musik är den ny för oss.
  • Nutida kompositörer skriver sämre för sångare. Gammal musik skrevs av sångare för sångare och texten gavs stor betydelse.
  • Ju mer man vet om ursprunget desto medvetnare avsteg kan man ha frihet att göra vid framförandet.
  • Tidig musik kan ses som vår tids nya musik medan nykomponerad musik är marginaliserad i en starkt nischad musikvärld.
  • Gammal musik blir levande och berörande när den framförs i vår tid.
Panelsamtal med från vänster Stefan Parkman, Bo Holten, Susanne Rydén och Folke Bohlin.

Schützhelgens höjdpunkt, konserten Schütz och andra mästare i Domkyrkan på lördagskvällen, kännetecknades av flerkörighet och inleddes med Plaudite omnis terra ur Symphoniae sacrae I från 1597 av Giovanni Gabrieli och Ps 19 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes SWV 455 av Heinrich Schütz. som också komponerat det följande bassolot Attendite, popule meas, legen meam SWV 455 ur Symphoniae sacrae 1. Fantastiskt bassolo av Tidig Musiks ordförande Staffan Liljas! Michael Praetorius Gelobet und gepreiset ur Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica från 1619, fick avsluta konsertens första del. Efter en soloavdelning med Höör Barock som spelade verk av G. B. Samartini, J. H. Roman, B. Bernardi och A. Vivaldi avslutades konserten med två satser, SWV 280 och 281, ur Schütz Musikalische Exequien.

Ett storartat inslag i konserten var ensemblen Höör Barock, där Emelie Roos särskilt imponerade på blockflöjt. En trombonkvartett samt organisten Mattias Eklund spelade på sina
instrument.

Schützhelgen avslutades med medverkan i högmässan i Lunds Domkyrka på söndagen då ett urval av lördagskvällens konsertprogram framfördes. Höör Barock ersattes då förtjänstfullt av Mattias Eklund på orgel – som för övrigt gjort en ovärderlig insats genom att redigera och iordningsställa notmaterialet inför helgen.

Svenska Schützsällskapet har anledning att rikta ett stort tack till domkyrkoorganisten i Lund, Robert Bennesh, som var navet i planeringen av hela helgen och såg till att evenemanget fick husera i Domkyrkoförsamlingens fina lokaler, Domkyrkoforum och Mikaelssalen, i bekväm närhet till Domkyrkan. Robert medverkade även i sången vid konserten liksom i högmässan, då han var gudstjänstens organist.

Undertecknat

Ann-Cristine Lundqvist