Svenska Schütz-sällskapets digitala inspirationsdag

När nu Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger inte kunnat genomföras under Corona-pandemin var det en stor glädje för Sällskapet att kunna bjuda in till en digital inspirationsdag lördagen den 17 april.

Mattias Eklund, kyrkomusiker med fokus på tidig musik tillika producent och konstnärlig ledare för Trollhättans Tidig Musik-dagar, hade engagerat några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik att presentera sina instrument, hur de låter och används i musik av Schütz och hans samtida. Flera instrumentfamiljer som tävlade om att bäst likna den mänskliga sångrösten demonstrerades, och dess lämplighet att på ett flexibelt sätt delta i framförandet av Schütztidens flerköriga musik poängterades. Markus Junby presenterade viola da gamba, Daniel Stighäll renässanstrombon, Lene Langballe sinka samt Erik Ask Upmark och Anna Rynefors allehanda medeltids- och renässansinstrument.

Mattias, som också presenterade alla programpunkter under dagen, höll själv en av de tre därpå följande föreläsningarna. I den beskrev han initierat årets store jubilar Michael Praetorius, hans intensiva liv och oerhört stora produktion av musikaliska verk.

Under rubriken ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid, redogjorde Joel Speerstra, Högskolan för scen och musik i Göteborg, främst för symboliken i utsmyckningen av Compenius-orgeln från 1610 i slottskyrkan i Fredriksborg, Danmark, som har koppling både till ett kungligt bröllop och staden Wolfenbüttel där Praetorius verkande.

I det tredje föredraget behandlade Hanna Lindahl, kyrkomusiker och författare, koralsången i kyrkorna från Luther till den Haeffnerska koralboken. Först efter reformationen fick församlingen sjunga med i kyrkan och under ett par århundraden gjordes flera försök att skapa psalm- och koralböcker gemensamma för hela riket. Under 1700-talet hade dock så många lokala varianter av den då gällande koralboken utvecklats genom organisternas avskrifter med egna tillägg och förändringar, att en genomgripande revision blev nödvändig. Organisten och akademiledamoten J.C.F. Haeffner blev så redaktör för den nya koralbok som gavs ut 1821 med incitamenten att främja den 4-stämmiga sången och underlätta orgelackompanjemanget. Där fanns ingen avsiktlig vilja att utrota lokala varianter av koralmelodierna, men effekten blev ändå sådan. Den Haeffnerska koralboken fick positivt mottagande och samtidigt började orglar byggas till alla kyrkor och kyrkomusikerutbildning startades.

Hela detta program var utan kostnad tillgängligt för alla de drygt 40 personer som anmält sig och fått en länk till evenemanget. Årsmötet, som avslutade dagen, var däremot endast avsett för Svenska Schützsällskapets medlemmar.

Digital inspirationsdag med Svenska Schützsällskapet lördagen den 17 april 2021

Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger ligger på is under coronapandemin. I stället bjuder vi in till en digital inspirationsdag.

PROGRAM

10:00   Mötesrummet öppnar för mingel och support
10:30   Välkommen

10:45   ”Hur lät det egentligen” – Del 1.

Några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik presenterar sina instrument, hur de låter och hur de används i musiken av Schütz och hans samtida.
Markus Junby – viola da gamba, Daniel Stighäll – renässanstrombon, Lene Langballe – sinka, Erik Ask Upmark och Anna Rynefors – allehanda medeltids- och renässansinstrument.


11:45   ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid.

Joel Speerstra – bl.a. organist, cembalist, musikforskare och instrumentbyggare, samt universitetslektor vid masterutbildningen i orgel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

12:30   Lunch

13:00   ”Mitt hemland är himlen”

En presentation av årets store jubilar Michael Praetorius, hans liv och verk.
Mattias Eklund – kyrkomusiker med fokus på tidig musik i synnerhet och Michael Praetorius i synnerhet. Han är även producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar.

13:45   ”Hur lät det egentligen?” – Del 2.

Koralsången i kyrkorna från Luther fram till den Haeffnerska koralboken.

Hanna Lindahl – kyrkomusiker och författare med bland annat en masteruppsats om koralsångens historia.


14:30   Årsmöte

(endast för medlemmar)

15:15   Slut

Första delen av dagen (fram till årsmötet) är öppen för allmänheten, utan kostnad.
Årsmötet är endast för medlemmar i Svenska Schützsällskapet.
Alla tider är cirka-tider. Föreläsningspassen är på svenska. Varje pass avslutas med en frågestund.
För anmälan och vid frågor: kontakta mattias.eklund@svenskakyrkan.se

Alternativ Schützhelg med årsmöte lördagen den 17 april 2021

Lördagen den 17 april 2021 blir det en digital Schütz-dag med inte alltför akademiska men ändå seriösa och underhållande zoom-föreläsningar med anknytning till Schütz och hans samtida. Mattias Eklund, kyrkomusiker i Trollhättan samt producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar, engagerar ett antal professionella medverkande och sammanställer ett spännande och omväxlande program som avslutas med Svenska Schützsällskapets årsmöte kl. 14.30. Årsmöteshandlingar skickas per mejl till alla medlemmar. De som inte har möjlighet att delta hela dagen, kan ansluta till zoom-mötet då. Program och information om hur det går till att delta publiceras senare här.

Minnesord, Wilhelm Kempff

Wilhelf Kempff

Svenska Schützsällskapets hedersmedlem Wilhelm Kempff har avlidit i en ålder av 95 år. Under åren 1994-2000 var han sällskapets uppskattade ordförande. Som kantor i Tyska Kyrkan i Stockholm och tenor i Eric Ericsons kammarkör hade han samlat på sig erfarenheter som sällskapet haft stor glädje av. Det omfattande kontaktnät han bl.a. fått från sitt mångåriga arbete med foldern ”Tid och plats för musik i Stockholm stifts kyrkor” var till stor hjälp vid planerandet av många Schützhelger då han engagerade kvalificerade ledare och andra medverkande. Det var särskilt värdefullt att han lyckades förlägga flera av helgerna till utbildningsanstalter för blivande kyrkomusiker. Hans tyska bakgrund var också en tillgång i kontakten med det internationella Heinrich Schütz-sällskapet. Vi som hade förmånen att få samarbeta med honom i styrelsen för Svenska Schützsällskapet minns med värme vår vän den vänliga, glada, entusiastiska och positiva Wilhelm Kempff.

Styrelsen genom Bernt Bengtsson och Ann-Cristine Lundquist

Årsmöte 2020

Årsmötet som enligt tidigare kallelse skulle hållas i Strängnäs den 24 april och på grund av den pågående pandemin varken kunde genomföras då eller vid den inställda Schützhelgen i Lund, kommer att genomföras digitalt lördagen den 5 september kl.11.00. Kallelse med årsmöteshandlingar och information om uppkoppling till årsmötet kommer att skickas ut till alla medlemmar

Rapport från Schützhelgen i Göteborg

För medverkande, finns en inspelning tillgänglig på följande sida (samma lösenord som meddelades vid anmälningen, för att komma åt noterna).

Den 25-27 oktober hade Svenska Schützsällskapet glädjen att få samarbeta med Sankt Pauli församling och kyrkokör i Göteborg om en Schützhelg under ledning av Mikael Holmlund. På repertoaren stod tre 5-stämmiga motetter av Heinrich Schütz, fyra Beckerpsalmer och ett dubbelkörigt verk av Johann Pachelbel.

Mikael Holmlund hade föredömligt skickat ut övningsfiler till Schützhelgens ovanligt många deltagare och förberett sin egen kyrkokör väl. Tillresande sångare fick ordentlig drillning både enskilt och tillsammans med kyrkokören inför för konserten på lördagskvällen och högmässan på söndagen. Beckerpsalmerna var kanske lättare att öva in rent musikaliskt, men de tyska texterna på de många verserna ställde andra krav. Då kom Mikael på den lysande idén att använda fraser ur psalmerna i uppsjungningsövningarna!

Vid den välbesökta konserten på lördagskvällen spelade utmärkta musiker ur ensemblerna Karlsson Barock och Göteborg Baroque, förutom till körsången, även en stråkkvartett av Giovanni Gabrieli och en sonata av Franz Biber.

En annan höjdpunkt på helgens program var besöket i Tyska Christinae kyrka där Magnus Kjellson demonstrerade det nyinvigda unika instrumentet claviorganum, Ett claviorganum har både pipor och strängar, som förenar orgelns ihållande ton med cembalons tonattack, och var det instrument som bl.a. Händel ledde sångare och instrumentalister från i sina operor och oratorier. Ett liknande instrument har inte byggts sedan slutet på 1700-talet och Magnus berättade engagerat om sin forskning och sina experiment som lett fram till att Mats Arvidsson (orgeldelen) och Andreas Kilström (cembalodelen) kunnat återskapa ett claviorganum. Instrumentet är flyttbart och används främst av ensemblen Göteborg Baroque och dess konstnärlige ledare Magnus Kjellson.

Ann-Cristine Lundquist