Schützhelg i Uppsala 1-2 april 2022

Svenska Schützsällskapet inbjuder till Schützhelg Uppsala den 1-2 april 2022. Under helgen repeteras det av deltagarna förberedda program som ska framföras tillsammans med solister och en instrumentalensemble vid en konsert i Uppsala domkyrka lördagen den 2 april kl. 15.00 under ledning av Stefan Parkman. Sångpedagogen Åsa Lansfors medverkar i repetitionsarbetet. Under helgen arrangeras även en föreläsning av Maria Schildt samt ett studiebesök på Carolina Rediviva, där Kia Hedell visar handskriftsavdelningen.

Programmet inleds preliminärt med välkomstfika kl. 15.30 fredagen den 1 april och dagens aktiviteter avrundas med gemensam middag. Efter konserten på lördagen avslutas helgen med förstärkt fika. 

Repertoaren är ännu inte helt fastställd men kommer bl.a. att hämtas från Dübensamlingen på Carolina Rediviva.

Hela programmet för helgen och ytterligare information kommer att publiceras på hemsidan så snart planeringen fått fastare form. Då kommer det också att finnas ett formulär för anmälan här.