Årsmöte i Uppsala den 1 april 2022

Fredagen den 1 april kl. 20.00 håller Svenska Schützsällskapets sitt årsmöte på Domkyrkoplan 5 intill Domkyrkan i Uppsala. Årsmöteshandlingarna skickas per e-post till alla medlemmar i god tid före årsmötet.