Rapport från Schützhelgen i Skummeslöv 7-9 december 2018

Schützsällskapets intentioner att sprida kunskap om Heinrich Schütz och hans samtida genom att medverka till att deras musik blir framförd gäller hela landet från norr till söder, i uråldriga och nya byggnader, på landsbygd och i storstad.

I Skummeslöv i närheten av Laholm fick Schützhelgsdeltagarna sjunga tillsammans med Skummeslövs kyrkokör. När den kören första gången framträdde satt Albert Runbäck (1894-1974) vid orgeln och det var Runbäcks musik som kören först tog sig an. Därför var det väldigt välfunnet att lördagens konsert var utformad som en vesper med Runbäcks smakfulla tonsättningar av tidegärdens texter och böner. Församlingen fick möjlighet att sjunga med i tre av Michael Praetorius (1571-1621) koraler ackompanjerade av tidstrogna instrument. Kärnan i ensemblen bestod av musiker från Helsingfors Barockorkester med ledaren Aapo Häkkinen. Gustav Natt och Dag hade dessutom engagerat lokala musiker i form av goda sångsolister, blåsare och en organist. Konserten avslutades med Heinrich Schütz (1585-1672) Juloratorium, Historia der Geburt Jesu Christi. Den vackra kyrkan från 1100-talet, som rymmer 166 personer var fullsatt av nöjda åhörare.

På söndagseftermiddagen medverkade också Schützhelgsdeltagarna tillsammans med sångare ur Skummeslövs kyrkokör i en gudstjänst i Ränneslövs kyrka med bl.a. delar av konsertprogrammet.

Skummeslövs kyrka i södra Halland
Ingemar Isaksson – Eget arbete CC BY-SA 3.0

Rapport från Schützhelgen i Uppsala

Den 25-27 maj 2018 arrangerade Svenska Schützsällskapet en Schützhelg i Uppsala i samarbete med Domkyrkan och Milke Falck. Deltagarna fick sjunga många verk av Schütz tillsammans med Domkyrkokören och barockensemblen Rebaroque vid den stora konserten på lördagskvällen. Vassilis Bolonassos underhöll deltagarna och Domkyrkokören i samband med festmiddagen därefter. Helgen avslutades med högmässan på söndagen då deltagarna medverkade tillsammans med Domkyrkokören.

Svenska Schützsällskapets allra främsta målsättning är att öka kännedomen om musik av Heinrich Schütz och hans samtida. Nästan lika viktigt är att ge medlemmar och alla andra intresserade möjlighet att själva få sjunga sådan musik koncentrerat under ett par veckoslut per år. När sällskapet initierar Schützhelger på olika platser i landet, händer det ibland att både körledare och lokala sångare får anledning att bekanta sig med en helt ny repertoar och presentera den för sin hemmapublik. Så var det dock inte denna vår i Uppsala, där Schütz musik ganska ofta står på programmet. Deltagarna i Schützhelgen fick i stället förmånen att drillas av en erfaren Schütztolkare, Milke Falck, och privilegiet att ackompanjeras av mästerliga Rebaroque. Schützsällskapet kan verkligen glädja sig åt Uppsala Domkyrka, där sedan dess Domkyrkokören nyligen sjungit Schütz under Kulturnatten och minst 200 gossar fyllt hela katedralen med hans Warum toben die Heiden från fyra platser i kyrkan under Kyrkomusiksymposiet 14-16 september.

Repetition i Uppsala Domkyrka, med Rebaroque och Milke Falck