Rapport från ordföranden

Oktober har varit Schützhelgernas månad. I Karlsruhe 10-13 oktober och i Göteborg 25-27 oktober. I Karlsruhe firades den femtionde internationella Schützfesten, och det blev verkligen rejält gjort. I den gamla grannstaden Durlach välkomnades alla gäster med tal och cembalomusik. Borgmästaren var på plats liksom den evangeliska kyrkans dekan. Den nye presidenten för Internationale Schützgesellschaft heter numera Arno Paduch och är bl.a. körledare och zinkaspelare.

Ett stort antal konserter följde den första på torsdagskvällen och fredagen upptog ett antal vetenskapliga föredrag kring temat Representationsmusik under Schützepoken. Tyngdpunkten lades på hovmusiken. Kammarkören från Dresden med sin ledare Hans-Christoph Rademann, välkänd världen över, sjöng bl.a. 13 olika psaltarpsalmer av Schütz. Utan tvekan en upplevelse.

Helgen avslutades på söndagen i domkyrkan med Karlsruhes olika musikskolors barn-och ungdomskörer, och även vi tillresande fick vara med som sångare. Ett stort antal sponsorer hade gjort det möjligt med intensiva dagar av musik för körer och instrument och till detta föredrag av forskare.

Svenska Schützsällskapet är anslutet till Kyrkosångsförbundet och får ett årligt anslag som gör det möjligt att fortsätta med våra sångarhelger i samarbete med en lokal kyrkoförsamling, i år Sankt Pauli församling, Göteborg. Nästa år 2020 blir det Schützhelg i Strängnäs april och i Lund i september.

Hilding Egestål