Rapport från Schützhelgen i Göteborg

För medverkande, finns en inspelning tillgänglig på följande sida (samma lösenord som meddelades vid anmälningen, för att komma åt noterna).

Den 25-27 oktober hade Svenska Schützsällskapet glädjen att få samarbeta med Sankt Pauli församling och kyrkokör i Göteborg om en Schützhelg under ledning av Mikael Holmlund. På repertoaren stod tre 5-stämmiga motetter av Heinrich Schütz, fyra Beckerpsalmer och ett dubbelkörigt verk av Johann Pachelbel.

Mikael Holmlund hade föredömligt skickat ut övningsfiler till Schützhelgens ovanligt många deltagare och förberett sin egen kyrkokör väl. Tillresande sångare fick ordentlig drillning både enskilt och tillsammans med kyrkokören inför för konserten på lördagskvällen och högmässan på söndagen. Beckerpsalmerna var kanske lättare att öva in rent musikaliskt, men de tyska texterna på de många verserna ställde andra krav. Då kom Mikael på den lysande idén att använda fraser ur psalmerna i uppsjungningsövningarna!

Vid den välbesökta konserten på lördagskvällen spelade utmärkta musiker ur ensemblerna Karlsson Barock och Göteborg Baroque, förutom till körsången, även en stråkkvartett av Giovanni Gabrieli och en sonata av Franz Biber.

En annan höjdpunkt på helgens program var besöket i Tyska Christinae kyrka där Magnus Kjellson demonstrerade det nyinvigda unika instrumentet claviorganum, Ett claviorganum har både pipor och strängar, som förenar orgelns ihållande ton med cembalons tonattack, och var det instrument som bl.a. Händel ledde sångare och instrumentalister från i sina operor och oratorier. Ett liknande instrument har inte byggts sedan slutet på 1700-talet och Magnus berättade engagerat om sin forskning och sina experiment som lett fram till att Mats Arvidsson (orgeldelen) och Andreas Kilström (cembalodelen) kunnat återskapa ett claviorganum. Instrumentet är flyttbart och används främst av ensemblen Göteborg Baroque och dess konstnärlige ledare Magnus Kjellson.

Ann-Cristine Lundquist