Inställt! Schützhelg i Strängnäs den 24-26 april 2020

Den planerade Schützhelgen i Strängnäs 24-26 april 2020 blev inställd på grund av corona-virusets härjningar. Sonderingar pågår nu för att kunna förverkliga planerna under våren 2021 i stället.

Strängnäs domkyrka, från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Str%C3%A4ngn%C3%A4s_cathedral_Sweden_008.JPG