Rapport från Schützhelgen i Skummeslöv 7-9 december 2018

Schützsällskapets intentioner att sprida kunskap om Heinrich Schütz och hans samtida genom att medverka till att deras musik blir framförd gäller hela landet från norr till söder, i uråldriga och nya byggnader, på landsbygd och i storstad.

I Skummeslöv i närheten av Laholm fick Schützhelgsdeltagarna sjunga tillsammans med Skummeslövs kyrkokör. När den kören första gången framträdde satt Albert Runbäck (1894-1974) vid orgeln och det var Runbäcks musik som kören först tog sig an. Därför var det väldigt välfunnet att lördagens konsert var utformad som en vesper med Runbäcks smakfulla tonsättningar av tidegärdens texter och böner. Församlingen fick möjlighet att sjunga med i tre av Michael Praetorius (1571-1621) koraler ackompanjerade av tidstrogna instrument. Kärnan i ensemblen bestod av musiker från Helsingfors Barockorkester med ledaren Aapo Häkkinen. Gustav Natt och Dag hade dessutom engagerat lokala musiker i form av goda sångsolister, blåsare och en organist. Konserten avslutades med Heinrich Schütz (1585-1672) Juloratorium, Historia der Geburt Jesu Christi. Den vackra kyrkan från 1100-talet, som rymmer 166 personer var fullsatt av nöjda åhörare.

På söndagseftermiddagen medverkade också Schützhelgsdeltagarna tillsammans med sångare ur Skummeslövs kyrkokör i en gudstjänst i Ränneslövs kyrka med bl.a. delar av konsertprogrammet.

Skummeslövs kyrka i södra Halland
Ingemar Isaksson – Eget arbete CC BY-SA 3.0