Årsmöte 2020

Årsmötet som enligt tidigare kallelse skulle hållas i Strängnäs den 24 april och på grund av den pågående pandemin varken kunde genomföras då eller vid den inställda Schützhelgen i Lund, kommer att genomföras digitalt lördagen den 5 september kl.11.00. Kallelse med årsmöteshandlingar och information om uppkoppling till årsmötet kommer att skickas ut till alla medlemmar