Årsmöte i Strängnäs den 24 april 2020

Fredagen den 24 april kl. 14.00 håller Svenska Schützsällskapets sitt årsmöte i Ceciliasalen/Körsalen i Strängnäs Domkyrka. Årsmöteshandlingar kan rekvireras från info@svenskaschuetz.se, eller Ann-Cristine Lundquist, Täljstensvägen 4A, 752 40 Uppsala.