Årsmöte 2020

Årsmötet som enligt tidigare kallelse skulle hållas i Strängnäs den 24 april kan inte genomföras på grund av den pågående coronapandemin. I stället kommer årsmötet att äga rum i Lund under helgen 2-4 oktober 2020 i samband med en Schützhelg där. En ny kallelse kommer att skickas ut till medlemmarna när exakt tid och plats har fastställts.