Minnesord, Wilhelm Kempff

Wilhelf Kempff

Svenska Schützsällskapets hedersmedlem Wilhelm Kempff har avlidit i en ålder av 95 år. Under åren 1994-2000 var han sällskapets uppskattade ordförande. Som kantor i Tyska Kyrkan i Stockholm och tenor i Eric Ericsons kammarkör hade han samlat på sig erfarenheter som sällskapet haft stor glädje av. Det omfattande kontaktnät han bl.a. fått från sitt mångåriga arbete med foldern ”Tid och plats för musik i Stockholm stifts kyrkor” var till stor hjälp vid planerandet av många Schützhelger då han engagerade kvalificerade ledare och andra medverkande. Det var särskilt värdefullt att han lyckades förlägga flera av helgerna till utbildningsanstalter för blivande kyrkomusiker. Hans tyska bakgrund var också en tillgång i kontakten med det internationella Heinrich Schütz-sällskapet. Vi som hade förmånen att få samarbeta med honom i styrelsen för Svenska Schützsällskapet minns med värme vår vän den vänliga, glada, entusiastiska och positiva Wilhelm Kempff.

Styrelsen genom Bernt Bengtsson och Ann-Cristine Lundquist