Digital inspirationsdag med Svenska Schützsällskapet lördagen den 17 april 2021

Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger ligger på is under coronapandemin. I stället bjuder vi in till en digital inspirationsdag.

PROGRAM

10:00   Mötesrummet öppnar för mingel och support
10:30   Välkommen

10:45   ”Hur lät det egentligen” – Del 1.

Några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik presenterar sina instrument, hur de låter och hur de används i musiken av Schütz och hans samtida.
Markus Junby – viola da gamba, Daniel Stighäll – renässanstrombon, Lene Langballe – sinka, Erik Ask Upmark och Anna Rynefors – allehanda medeltids- och renässansinstrument.


11:45   ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid.

Joel Speerstra – bl.a. organist, cembalist, musikforskare och instrumentbyggare, samt universitetslektor vid masterutbildningen i orgel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

12:30   Lunch

13:00   ”Mitt hemland är himlen”

En presentation av årets store jubilar Michael Praetorius, hans liv och verk.
Mattias Eklund – kyrkomusiker med fokus på tidig musik i synnerhet och Michael Praetorius i synnerhet. Han är även producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar.

13:45   ”Hur lät det egentligen?” – Del 2.

Koralsången i kyrkorna från Luther fram till den Haeffnerska koralboken.

Hanna Lindahl – kyrkomusiker och författare med bland annat en masteruppsats om koralsångens historia.


14:30   Årsmöte

(endast för medlemmar)

15:15   Slut

Första delen av dagen (fram till årsmötet) är öppen för allmänheten, utan kostnad.
Årsmötet är endast för medlemmar i Svenska Schützsällskapet.
Alla tider är cirka-tider. Föreläsningspassen är på svenska. Varje pass avslutas med en frågestund.
För anmälan och vid frågor: kontakta mattias.eklund@svenskakyrkan.se