Kategoriarkiv: Okategoriserade

Digital inspirationsdag med Svenska Schützsällskapet lördagen den 17 april 2021

Svenska Schützsällskapets traditionella Schütz-helger ligger på is under coronapandemin. I stället bjuder vi in till en digital inspirationsdag.

PROGRAM

10:00   Mötesrummet öppnar för mingel och support
10:30   Välkommen

10:45   ”Hur lät det egentligen” – Del 1.

Några av Skandinaviens främsta musiker inom tidig musik presenterar sina instrument, hur de låter och hur de används i musiken av Schütz och hans samtida.
Markus Junby – viola da gamba, Daniel Stighäll – renässanstrombon, Lene Langballe – sinka, Erik Ask Upmark och Anna Rynefors – allehanda medeltids- och renässansinstrument.


11:45   ”Det eviga livets glädjespegel” – vardagliga och andliga bröllop i Schütz tid.

Joel Speerstra – bl.a. organist, cembalist, musikforskare och instrumentbyggare, samt universitetslektor vid masterutbildningen i orgel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

12:30   Lunch

13:00   ”Mitt hemland är himlen”

En presentation av årets store jubilar Michael Praetorius, hans liv och verk.
Mattias Eklund – kyrkomusiker med fokus på tidig musik i synnerhet och Michael Praetorius i synnerhet. Han är även producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar.

13:45   ”Hur lät det egentligen?” – Del 2.

Koralsången i kyrkorna från Luther fram till den Haeffnerska koralboken.

Hanna Lindahl – kyrkomusiker och författare med bland annat en masteruppsats om koralsångens historia.


14:30   Årsmöte

(endast för medlemmar)

15:15   Slut

Första delen av dagen (fram till årsmötet) är öppen för allmänheten, utan kostnad.
Årsmötet är endast för medlemmar i Svenska Schützsällskapet.
Alla tider är cirka-tider. Föreläsningspassen är på svenska. Varje pass avslutas med en frågestund.
För anmälan och vid frågor: kontakta mattias.eklund@svenskakyrkan.se

Alternativ Schützhelg med årsmöte lördagen den 17 april 2021

Lördagen den 17 april 2021 blir det en digital Schütz-dag med inte alltför akademiska men ändå seriösa och underhållande zoom-föreläsningar med anknytning till Schütz och hans samtida. Mattias Eklund, kyrkomusiker i Trollhättan samt producent och konstnärlig ledare för Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar, engagerar ett antal professionella medverkande och sammanställer ett spännande och omväxlande program som avslutas med Svenska Schützsällskapets årsmöte kl. 14.30. Årsmöteshandlingar skickas per mejl till alla medlemmar. De som inte har möjlighet att delta hela dagen, kan ansluta till zoom-mötet då. Program och information om hur det går till att delta publiceras senare här.

Minnesord, Wilhelm Kempff

Wilhelf Kempff

Svenska Schützsällskapets hedersmedlem Wilhelm Kempff har avlidit i en ålder av 95 år. Under åren 1994-2000 var han sällskapets uppskattade ordförande. Som kantor i Tyska Kyrkan i Stockholm och tenor i Eric Ericsons kammarkör hade han samlat på sig erfarenheter som sällskapet haft stor glädje av. Det omfattande kontaktnät han bl.a. fått från sitt mångåriga arbete med foldern ”Tid och plats för musik i Stockholm stifts kyrkor” var till stor hjälp vid planerandet av många Schützhelger då han engagerade kvalificerade ledare och andra medverkande. Det var särskilt värdefullt att han lyckades förlägga flera av helgerna till utbildningsanstalter för blivande kyrkomusiker. Hans tyska bakgrund var också en tillgång i kontakten med det internationella Heinrich Schütz-sällskapet. Vi som hade förmånen att få samarbeta med honom i styrelsen för Svenska Schützsällskapet minns med värme vår vän den vänliga, glada, entusiastiska och positiva Wilhelm Kempff.

Styrelsen genom Bernt Bengtsson och Ann-Cristine Lundquist

Årsmöte 2020

Årsmötet som enligt tidigare kallelse skulle hållas i Strängnäs den 24 april och på grund av den pågående pandemin varken kunde genomföras då eller vid den inställda Schützhelgen i Lund, kommer att genomföras digitalt lördagen den 5 september kl.11.00. Kallelse med årsmöteshandlingar och information om uppkoppling till årsmötet kommer att skickas ut till alla medlemmar

Rapport från Schützhelgen i Göteborg

För medverkande, finns en inspelning tillgänglig på följande sida (samma lösenord som meddelades vid anmälningen, för att komma åt noterna).

Den 25-27 oktober hade Svenska Schützsällskapet glädjen att få samarbeta med Sankt Pauli församling och kyrkokör i Göteborg om en Schützhelg under ledning av Mikael Holmlund. På repertoaren stod tre 5-stämmiga motetter av Heinrich Schütz, fyra Beckerpsalmer och ett dubbelkörigt verk av Johann Pachelbel.

Mikael Holmlund hade föredömligt skickat ut övningsfiler till Schützhelgens ovanligt många deltagare och förberett sin egen kyrkokör väl. Tillresande sångare fick ordentlig drillning både enskilt och tillsammans med kyrkokören inför för konserten på lördagskvällen och högmässan på söndagen. Beckerpsalmerna var kanske lättare att öva in rent musikaliskt, men de tyska texterna på de många verserna ställde andra krav. Då kom Mikael på den lysande idén att använda fraser ur psalmerna i uppsjungningsövningarna!

Vid den välbesökta konserten på lördagskvällen spelade utmärkta musiker ur ensemblerna Karlsson Barock och Göteborg Baroque, förutom till körsången, även en stråkkvartett av Giovanni Gabrieli och en sonata av Franz Biber.

En annan höjdpunkt på helgens program var besöket i Tyska Christinae kyrka där Magnus Kjellson demonstrerade det nyinvigda unika instrumentet claviorganum, Ett claviorganum har både pipor och strängar, som förenar orgelns ihållande ton med cembalons tonattack, och var det instrument som bl.a. Händel ledde sångare och instrumentalister från i sina operor och oratorier. Ett liknande instrument har inte byggts sedan slutet på 1700-talet och Magnus berättade engagerat om sin forskning och sina experiment som lett fram till att Mats Arvidsson (orgeldelen) och Andreas Kilström (cembalodelen) kunnat återskapa ett claviorganum. Instrumentet är flyttbart och används främst av ensemblen Göteborg Baroque och dess konstnärlige ledare Magnus Kjellson.

Ann-Cristine Lundquist

Rapport från ordföranden

Oktober har varit Schützhelgernas månad. I Karlsruhe 10-13 oktober och i Göteborg 25-27 oktober. I Karlsruhe firades den femtionde internationella Schützfesten, och det blev verkligen rejält gjort. I den gamla grannstaden Durlach välkomnades alla gäster med tal och cembalomusik. Borgmästaren var på plats liksom den evangeliska kyrkans dekan. Den nye presidenten för Internationale Schützgesellschaft heter numera Arno Paduch och är bl.a. körledare och zinkaspelare.

Ett stort antal konserter följde den första på torsdagskvällen och fredagen upptog ett antal vetenskapliga föredrag kring temat Representationsmusik under Schützepoken. Tyngdpunkten lades på hovmusiken. Kammarkören från Dresden med sin ledare Hans-Christoph Rademann, välkänd världen över, sjöng bl.a. 13 olika psaltarpsalmer av Schütz. Utan tvekan en upplevelse.

Helgen avslutades på söndagen i domkyrkan med Karlsruhes olika musikskolors barn-och ungdomskörer, och även vi tillresande fick vara med som sångare. Ett stort antal sponsorer hade gjort det möjligt med intensiva dagar av musik för körer och instrument och till detta föredrag av forskare.

Svenska Schützsällskapet är anslutet till Kyrkosångsförbundet och får ett årligt anslag som gör det möjligt att fortsätta med våra sångarhelger i samarbete med en lokal kyrkoförsamling, i år Sankt Pauli församling, Göteborg. Nästa år 2020 blir det Schützhelg i Strängnäs april och i Lund i september.

Hilding Egestål

Årsmöte i Stockholm den 31 mars 2019

Medlemmarna i Svenska Schütz-sällskapet kallas till årsmöte i Stockholm

Tid: Söndagen den 31 mars 2019 kl. 16.00

Plats. Samkvämsvåningen vid Kungsholms kyrka, Hantverkargatan 6, Stockholm. Ingång från kyrkogården.

Årsmöteshandlingarna kan rekvireras från info@svenskaschuetz.se, eller Ann‑Cristine Lundquist, Täljstensvägen 4A, 752 40 Uppsala.

Efter årsmötet, kl.18.00, finns möjlighet att lyssna på Pergolesis Stabat Mater i S:t Görans kyrka som framförs av sångare och solister ur Essinge Kammarkör, Juliana Shapiro barockviolin, Lina Söderholtz barockviolin, Monica Carlén barockviola, Magnus Lanning barockcello och Sara Buschühl violone. Espen Myklebust Olsen är dirigent och organist. Fri entré.