Kategoriarkiv: Okategoriserade

Minnesord, Wilhelm Kempff

Wilhelf Kempff

Svenska Schützsällskapets hedersmedlem Wilhelm Kempff har avlidit i en ålder av 95 år. Under åren 1994-2000 var han sällskapets uppskattade ordförande. Som kantor i Tyska Kyrkan i Stockholm och tenor i Eric Ericsons kammarkör hade han samlat på sig erfarenheter som sällskapet haft stor glädje av. Det omfattande kontaktnät han bl.a. fått från sitt mångåriga arbete med foldern ”Tid och plats för musik i Stockholm stifts kyrkor” var till stor hjälp vid planerandet av många Schützhelger då han engagerade kvalificerade ledare och andra medverkande. Det var särskilt värdefullt att han lyckades förlägga flera av helgerna till utbildningsanstalter för blivande kyrkomusiker. Hans tyska bakgrund var också en tillgång i kontakten med det internationella Heinrich Schütz-sällskapet. Vi som hade förmånen att få samarbeta med honom i styrelsen för Svenska Schützsällskapet minns med värme vår vän den vänliga, glada, entusiastiska och positiva Wilhelm Kempff.

Styrelsen genom Bernt Bengtsson och Ann-Cristine Lundquist

Årsmöte 2020

Årsmötet som enligt tidigare kallelse skulle hållas i Strängnäs den 24 april och på grund av den pågående pandemin varken kunde genomföras då eller vid den inställda Schützhelgen i Lund, kommer att genomföras digitalt lördagen den 5 september kl.11.00. Kallelse med årsmöteshandlingar och information om uppkoppling till årsmötet kommer att skickas ut till alla medlemmar

Rapport från Schützhelgen i Göteborg

För medverkande, finns en inspelning tillgänglig på följande sida (samma lösenord som meddelades vid anmälningen, för att komma åt noterna).

Den 25-27 oktober hade Svenska Schützsällskapet glädjen att få samarbeta med Sankt Pauli församling och kyrkokör i Göteborg om en Schützhelg under ledning av Mikael Holmlund. På repertoaren stod tre 5-stämmiga motetter av Heinrich Schütz, fyra Beckerpsalmer och ett dubbelkörigt verk av Johann Pachelbel.

Mikael Holmlund hade föredömligt skickat ut övningsfiler till Schützhelgens ovanligt många deltagare och förberett sin egen kyrkokör väl. Tillresande sångare fick ordentlig drillning både enskilt och tillsammans med kyrkokören inför för konserten på lördagskvällen och högmässan på söndagen. Beckerpsalmerna var kanske lättare att öva in rent musikaliskt, men de tyska texterna på de många verserna ställde andra krav. Då kom Mikael på den lysande idén att använda fraser ur psalmerna i uppsjungningsövningarna!

Vid den välbesökta konserten på lördagskvällen spelade utmärkta musiker ur ensemblerna Karlsson Barock och Göteborg Baroque, förutom till körsången, även en stråkkvartett av Giovanni Gabrieli och en sonata av Franz Biber.

En annan höjdpunkt på helgens program var besöket i Tyska Christinae kyrka där Magnus Kjellson demonstrerade det nyinvigda unika instrumentet claviorganum, Ett claviorganum har både pipor och strängar, som förenar orgelns ihållande ton med cembalons tonattack, och var det instrument som bl.a. Händel ledde sångare och instrumentalister från i sina operor och oratorier. Ett liknande instrument har inte byggts sedan slutet på 1700-talet och Magnus berättade engagerat om sin forskning och sina experiment som lett fram till att Mats Arvidsson (orgeldelen) och Andreas Kilström (cembalodelen) kunnat återskapa ett claviorganum. Instrumentet är flyttbart och används främst av ensemblen Göteborg Baroque och dess konstnärlige ledare Magnus Kjellson.

Ann-Cristine Lundquist

Rapport från ordföranden

Oktober har varit Schützhelgernas månad. I Karlsruhe 10-13 oktober och i Göteborg 25-27 oktober. I Karlsruhe firades den femtionde internationella Schützfesten, och det blev verkligen rejält gjort. I den gamla grannstaden Durlach välkomnades alla gäster med tal och cembalomusik. Borgmästaren var på plats liksom den evangeliska kyrkans dekan. Den nye presidenten för Internationale Schützgesellschaft heter numera Arno Paduch och är bl.a. körledare och zinkaspelare.

Ett stort antal konserter följde den första på torsdagskvällen och fredagen upptog ett antal vetenskapliga föredrag kring temat Representationsmusik under Schützepoken. Tyngdpunkten lades på hovmusiken. Kammarkören från Dresden med sin ledare Hans-Christoph Rademann, välkänd världen över, sjöng bl.a. 13 olika psaltarpsalmer av Schütz. Utan tvekan en upplevelse.

Helgen avslutades på söndagen i domkyrkan med Karlsruhes olika musikskolors barn-och ungdomskörer, och även vi tillresande fick vara med som sångare. Ett stort antal sponsorer hade gjort det möjligt med intensiva dagar av musik för körer och instrument och till detta föredrag av forskare.

Svenska Schützsällskapet är anslutet till Kyrkosångsförbundet och får ett årligt anslag som gör det möjligt att fortsätta med våra sångarhelger i samarbete med en lokal kyrkoförsamling, i år Sankt Pauli församling, Göteborg. Nästa år 2020 blir det Schützhelg i Strängnäs april och i Lund i september.

Hilding Egestål

Årsmöte i Stockholm den 31 mars 2019

Medlemmarna i Svenska Schütz-sällskapet kallas till årsmöte i Stockholm

Tid: Söndagen den 31 mars 2019 kl. 16.00

Plats. Samkvämsvåningen vid Kungsholms kyrka, Hantverkargatan 6, Stockholm. Ingång från kyrkogården.

Årsmöteshandlingarna kan rekvireras från info@svenskaschuetz.se, eller Ann‑Cristine Lundquist, Täljstensvägen 4A, 752 40 Uppsala.

Efter årsmötet, kl.18.00, finns möjlighet att lyssna på Pergolesis Stabat Mater i S:t Görans kyrka som framförs av sångare och solister ur Essinge Kammarkör, Juliana Shapiro barockviolin, Lina Söderholtz barockviolin, Monica Carlén barockviola, Magnus Lanning barockcello och Sara Buschühl violone. Espen Myklebust Olsen är dirigent och organist. Fri entré.

Rapport från Schützhelgen i Skummeslöv 7-9 december 2018

Schützsällskapets intentioner att sprida kunskap om Heinrich Schütz och hans samtida genom att medverka till att deras musik blir framförd gäller hela landet från norr till söder, i uråldriga och nya byggnader, på landsbygd och i storstad.

I Skummeslöv i närheten av Laholm fick Schützhelgsdeltagarna sjunga tillsammans med Skummeslövs kyrkokör. När den kören första gången framträdde satt Albert Runbäck (1894-1974) vid orgeln och det var Runbäcks musik som kören först tog sig an. Därför var det väldigt välfunnet att lördagens konsert var utformad som en vesper med Runbäcks smakfulla tonsättningar av tidegärdens texter och böner. Församlingen fick möjlighet att sjunga med i tre av Michael Praetorius (1571-1621) koraler ackompanjerade av tidstrogna instrument. Kärnan i ensemblen bestod av musiker från Helsingfors Barockorkester med ledaren Aapo Häkkinen. Gustav Natt och Dag hade dessutom engagerat lokala musiker i form av goda sångsolister, blåsare och en organist. Konserten avslutades med Heinrich Schütz (1585-1672) Juloratorium, Historia der Geburt Jesu Christi. Den vackra kyrkan från 1100-talet, som rymmer 166 personer var fullsatt av nöjda åhörare.

På söndagseftermiddagen medverkade också Schützhelgsdeltagarna tillsammans med sångare ur Skummeslövs kyrkokör i en gudstjänst i Ränneslövs kyrka med bl.a. delar av konsertprogrammet.

Skummeslövs kyrka i södra Halland
Ingemar Isaksson – Eget arbete CC BY-SA 3.0

Rapport från Schützhelgen i Uppsala

Den 25-27 maj 2018 arrangerade Svenska Schützsällskapet en Schützhelg i Uppsala i samarbete med Domkyrkan och Milke Falck. Deltagarna fick sjunga många verk av Schütz tillsammans med Domkyrkokören och barockensemblen Rebaroque vid den stora konserten på lördagskvällen. Vassilis Bolonassos underhöll deltagarna och Domkyrkokören i samband med festmiddagen därefter. Helgen avslutades med högmässan på söndagen då deltagarna medverkade tillsammans med Domkyrkokören.

Svenska Schützsällskapets allra främsta målsättning är att öka kännedomen om musik av Heinrich Schütz och hans samtida. Nästan lika viktigt är att ge medlemmar och alla andra intresserade möjlighet att själva få sjunga sådan musik koncentrerat under ett par veckoslut per år. När sällskapet initierar Schützhelger på olika platser i landet, händer det ibland att både körledare och lokala sångare får anledning att bekanta sig med en helt ny repertoar och presentera den för sin hemmapublik. Så var det dock inte denna vår i Uppsala, där Schütz musik ganska ofta står på programmet. Deltagarna i Schützhelgen fick i stället förmånen att drillas av en erfaren Schütztolkare, Milke Falck, och privilegiet att ackompanjeras av mästerliga Rebaroque. Schützsällskapet kan verkligen glädja sig åt Uppsala Domkyrka, där sedan dess Domkyrkokören nyligen sjungit Schütz under Kulturnatten och minst 200 gossar fyllt hela katedralen med hans Warum toben die Heiden från fyra platser i kyrkan under Kyrkomusiksymposiet 14-16 september.

Repetition i Uppsala Domkyrka, med Rebaroque och Milke Falck